VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 5 maart naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Komende zondagmorgen mogen we ons hart ophalen aan de woorden van God. In deze dienst waarin we met elkaar de Bijbelvakantieclub afsluiten, hoop ik zelf voor te gaan. Het thema van de BVC is ‘Duik erin’ en we denken na over Petrus die uit de boot stapt op uitnodiging van Jezus (Mattheus 14:22-33). Het is mijn gebed en verlangen dat jong en oud zich aangesproken zullen weten door de dienst. ’s Avonds is er een kerkdienst waarin ds. Smit uit Katwijk voorgaat. We bidden om Gods zegen over beide diensten.

Bij de diensten (2)

Op zondag 7 maart hoop ik in de morgendienst voor te gaan. In het kader van de veertigdagentijd hoop ik dan een gedeelte uit het liijdensevangelie te behandelen. ’s Avonds gaat ds. Van Harten voor. Laten we trouw zijn in het volgen van de diensten.

Bij de diensten (3)

Op woensdag 10 maart mogen we ons vanuit onze huiskamers oefenen in afhankelijkheid naar God. Het is goed om geregeld stil te staan bij het feit dat wat wij vaak gewoon en vanzelfsprekend vinden -een boterham op ons bord, gezondheid, school, werk, vriendschap- ons gegund worden door God. We danken God daarvoor en bidden voor de wereld, voor Nederland, voor ons dorp, voor de kerk, voor onszelf en voor allen die wij op ons hart meedragen.  

Collectes

Op 28 februari zijn de collecten voor jeugddiaconaat en ‘kerk en eredienst’. Op 7 maart zijn de inzamelingen voor binnenlands diaconaat en voor kerk en eredienst. Op 10 maart zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’, er is dan ook de bidstondcollecte voor diaconie. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

Collecte voor binnenlandsdiaconaat

Hulp voor vrouwen met een moslimachtergrond. Op zondag 7 maart wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor het project ‘Hulp voor vrouwen met een moslimachtergrond’. Project 10 27 werkt hiervoor samen met stichting Evangelie & Moslims. Sommige vluchtelingen in Nederland hebben traumatische dingen meegemaakt. Medewerkers van Evangelie & Moslims (E&M) begeleiden vrouwen met een moslimachtergrond bij de verwerking van hun ervaringen. Als moslimvrouwen tot geloof komen overheerst in het begin de vreugde over het nieuwe leven. Vaak komen daarna traumatische ervaringen boven. Velen van hen zijn misbruikt of slecht behandeld. Soms zijn ze bedreigd vanwege hun keuze voor Christus. In een christelijke gemeenschap worden ze liefdevol opgevangen en ontstaat er behoefte aan hulp. Medewerksters van E&M begeleiden deze vrouwen. Ze spreken hun taal en kennen hun cultuur. Met behulp van een counselingsprogramma worden de vrouwen verder geholpen. Tevens ondersteunt E&M plaatselijke kerken en gemeenten om een nieuw ‘thuis’ te zijn. Namens uw diaconie van harte aanbevolen!

Nieuws van de bezoekwerkcommissie

Op de laatst gehouden vergadering van de commissie is besloten dit seizoen geen ontmoetingsmiddagen meer te houden. Dit in verband met het coronavirus. We begrijpen dat dit jammer is, maar laten we ons geborgen weten in Gods hand. Je bent nooit alleen God is altijd bij je. Je bent nooit alleen want Jezus is om ons heen. We hopen in september weer  met een nieuw programma te kunnen starten. 0ok zullen 75-jarigen een uitnodiging ontvangen voor de ontmoetingsmiddagen. Voor u allen een hartelijke groet van de bezoekwerkcommissie.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Jarigen80+:

Op 5 maart: mevr. P.M.J. Laban-Slegtenhorst, Voorweg 137C(2391AJ), op 6 maart: dhr. P. van Veen, Jacob Marisstraat 11(2391VC), op 14 maart: mevr. W. Langhout - Hofman, Dorpsstraat 27A /K203 (2391BB) en dhr. H. van Velde, Vermeerstraat 10(2391CV) Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Overleden (1)

In de leeftijd van 79 jaar is woensdag 17 februari overleden ons gemeentelid mw. Van Velsen-Hilbrink. Zij verbleef de laatste jaren in Driehof op de gesloten afdeling. Er is deze week een bijeenkomst in Koudekerk en aansluitend wordt zij begraven in Hazerswoude.

Overleden (2)

In de nacht van zaterdag op zondag is overleden ons gemeentelid Wim van Dorp. De laatste jaren woonde hij in zorgcentrum Driehof. Komende vrijdag, 26 februari zal er om 11.30 uur de rouwdienst plaatsvinden. Aansluitend wordt zijn lichaam begraven op de Algemene begraafplaats in Hazerswoude.

In memoriam (1)

Op 4 februari overleed in de leeftijd van 82 jaar Leendert van Ruitenburg. Hij woonde aan de Gerard Doustraat 2. Leendert werd op 20 juli 1938 geboren in Hazerswoude. Hij heeft zijn leven lang gewerkt als boomkweker. In 1963 trouwde hij met Elfriede van Harskamp. Hun huwelijk werd gezegend met twee kinderen. Leen was een man die hield van harmonie, gezelligheid en eerlijkheid. De kerk en het geloof speelden in zijn leven een belangrijke rol. Drie weken geleden kreeg hij onverwacht een hersenbloeding en werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Daar is zijn situatie verslechterd en is hij overleden. In de rouwdienst die donderdag 11 februari plaatsvond, hebben we stilgestaan bij de woorden van psalm 23. Aansluitend hebben we zijn lichaam begraven op de algemene begraafplaats aan de Provinciale weg in Hazerswoude.

In memoriam (2)

Op 4 februari is in de leeftijd van 90 jaar overleden Cornelis Hendrik Binnendijk. Hij woonde aan de Dorpsstraat 153. Cees werd geboren op 17 augustus 1930 in Hazerswoude. In 1957 trouwde hij met Gre de Kort. Samen hebben ze 75 jaar met elkaar opgetrokken. Ze ontvingen in hun huwelijk drie dochters. Het grootste deel van zijn leven heeft Cees gewerkt in zijn anjerkwekerij. Cees was een rustige, stille man die genoot van de natuur, van zijn kinderen en kleinkinderen. Ook al sprak hij er niet zo vaak over, het geloof was niet weg te denken uit zijn leven. De laatste jaren ging zijn gezondheid steeds meer achteruit. Tot het laatst toe kon hij thuis wonen dankzij de liefdevolle zorg van mensen om hem heen. In de rouwdienst die woensdag 10 februari plaatsvond, klonken de woorden uit psalm 23. Daarna hebben we zijn lichaam ter aarde besteld op de algemene begraafplaats in Hazerswoude.

In memoriam (3)

Op 5 februari is in de leeftijd van 92 jaar overleden Jacobus Bogerman. Hij woonde aan de Rembrandtlaan 1. Hij is geboren in Hazerswoude, trad in het spoor van zijn vader en werd schilder. In 1955 trouwde hij met Sina van Klaveren. Ze kregen twee kinderen, Ton en Bert. Co was goudeerlijk en stond altijd voor zijn kinderen klaar. Hij wist goed wat hij wilde en maakte van zijn hart geen moordkuil. De kerk droeg hij een warm hart toe en hij sloeg geen dienst over. Het geloof was belangrijk voor hem, al praatte hij er niet zo gemakkelijk over. Met het ouder worden, werd zijn gezondheid steeds brozer. In de rouwdienst die woensdag 10 februari plaatsvond in deze kerk stonden we stil bij de woorden van psalm 42. Na de dienst hebben we zijn lichaam begraven op de algemene begraafplaats van ons dorp.

Meeleven

We leven mee met de rouwdragende families en wensen hen Gods kracht en nabijheid toe. Ook denken we aan hen die ziek zijn. Broeder Johan Dekker verblijft op de gesloten afdeling in Driehof en is ziek. Ook denken we aan Annie ten Brummeler (Rubenslaan 129) die geen goed bericht uit het ziekenhuis ontving.

Verhuisd

Ons nieuwe adres is vanaf 23 februari: Zilverschoon 56 in Hazerswoude. Groeten, Paul, Margreet en Michelle Windhorst.

Tenslotte

Ontvang een hartelijke groet, mede namens Annelien en de kinderen, ds. A.B. van Campen