VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 19 maart naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Komende zondagmorgen verwelkomen we ds. Van de Linde uit Rotterdam. Fijn dat hij weer in ons midden is. In de tijd dat ik theologie studeerde heb ik mijn eindstage (vicariaat) in zijn gemeente gedaan. Daar bewaar ik nog steeds goede herinneringen aan. ’s Avonds is er een jeugddienst waarin ik zelf hoop voor te gaan. Zie voor meer informatie het stukje hieronder. Laten we in deze veertigdagentijd de stilte zoeken en ons concentreren op de diepe weg die Jezus Christus is gegaan voor ons.  

Jongerendienst 

Komende zondagavond 14 maart is er een jongerendienst met als thema: wie ben ik? We denken na over hoe God naar ons kijkt in Jezus en hoe dat bepalend is voor hoe je jezelf mag zien. Wij leven in een wereld waarin zoveel stemmen klinken die zeggen wie wij moeten zijn en waar wij aan moeten voldoen. Je stelt pas wat voor als je veel presteert of als je er goed uitziet of als je meedoet met de laatste trends… Dat zorgt voor veel onrust en onzekerheid. In deze dienst horen we dat onze identiteit vastligt in de liefde van God. Samen denken we er over na. De muziek wordt verzorgd door TOV. We bidden of God de dienst zo wil  gebruiken dat wij op een andere manier naar onszelf en naar elkaar kijken. 

Bij de diensten (2)

Op zondag 21 maart hoop ik zelf de morgendienst te leiden. ’s Avonds gaat ds. Batenburg uit Gouda voor. We bidden of Gods Geest in beide diensten krachtig zal werken en wij ons aangesproken mogen weten. 

Collectes

Op 14 maart zijn de collecten voor jeugdwerk en ‘kerk en eredienst’. Op 21 maart zijn de inzamelingen voor diaconie en voor kerk en eredienst, er is dan ook een collecte voor de verwarmingskosten van de Regenboog. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

Voorjaarszendingscollecte voor de GZB

Thema: Geef uit Zuid-Soedan gevluchte jongeren hoop. Meer dan twee miljoen Zuid-Soedanezen zijn het geweld in hun eigen land ontvlucht. Ruim de helft van de vluchtelingen is jonger dan 18 jaar. Een deel van hen woont in vluchtelingenkampen rond Moyo, in het noorden van Oeganda. Ds. Jonathan Soro werkt in deze kampen en de uitzichtloze situatie daar raakt hem diep. Er zijn een paar christelijke scholen opgezet en op verschillende plekken worden jongeren uitgenodigd om samen muziek te maken, bijbelstudie te doen en te sporten. In één van de kampen is zelfs een eigen jongerencentrum opgezet. Jongeren kunnen daar een vak leren. Ook biedt de kerk trainingen aan om de jongeren minder kwetsbaar te maken. Doet u ook mee? Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. Uw missionaire commissie.

Boekenhoek

Vrijdag is de Boekenhoek weer open van 14.00 - 16.00 uur. Wel moet u ons even een seintje geven als u van plan bent om te komen. We hebben heel wat Paasartikelen in voorraad, meditatieve boeken, paaskinderboekjes, cd's  en mooie paaskaarten. Kom gerust even kijken. Ook in onze bibliotheek kunt u voor een klein bedrag mooie boeken lenen. Heeft u nog boeken van ons liggen, brengt u ze dan terug? Wij bestellen ook graag uw boeken, u steunt daarmee de [chr] boekhandel en het werk van de IZB. Met een paar dagen heeft u het in huis! Kortom, welkom in de Boekenhoek.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Jarigen80+:

Op 20 maart: mevr. A.M. Noordam - Dijkshoorn, Westeinde 30(2391JB) Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Overleden (1) 

Op zondag 21 februari is in de leeftijd van 90 jaar overleden Petronella Alida Schreuders-Van Harskamp. Zij was de weduwe van Jan Schreuders. Op vrijdag 26 februari is er in besloten kring afscheid van haar genomen. 

Overleden (2)

Op 26 februari is in de leeftijd van 102 jaar overleden mw. Van Pijlen. Ze woonde de laatste jaren in zorgcentrum Driehof. Donderdag 4 maart vond de rouwdienst plaats in de hervormde kerk van Hazerswoude-Dorp.

Meeleven

We leven mee met de rouwdragende families in onze gemeente. Ook denken we aan de zieken. Zuster Van der Born (Oude Gemeneweg 23) is opgenomen in het ziekenhuis. Ook denken we aan de bewoners van zorgcentrum Driehof die vanwege de coronacrisis momenteel nauwelijks bezoek mogen ontvangen. 

In memoriam

Op 21 februari overleed in de leeftijd van 89 jaar Willem van Dorp. Hij werd op 21 januari 1932 geboren in Hazerswoude-Dorp. Hij trouwde met Maria van Luijk en hun huwelijk werd gezegend met zeven kinderen. Wim was een harde werker, eerst op de boerderij, later als boomkweker. Hij was een gesloten mens en praatte niet gemakkelijk over wat er diep van binnen leefde. Met het geloof opgevoed, is hij er zelf later mee verder gegaan. Hij was een trouw kerkganger en het geloof nam een belangrijke plek in zijn leven in. Toen zijn vrouw ziek werd, heeft hij haar trouw en liefdevol verzorgd. Later kreeg hij zelf Alzheimer en veranderde hij qua gedrag en karakter. Dat was voor hem en de mensen die om hem heen stonden niet altijd gemakkelijk. De laatste jaren van zijn leven verbleef hij in zorgcentrum Driehof. Daar is hij ook overleden. In de afscheidsdienst die vrijdag 26 februari plaatsvond, stonden we stil bij de woorden van psalm 139: HEERE, U doorgrondt en kent mij… Aansluitend hebben we zijn lichaam begraven op de begraafplaats aan de Roemer in Boskoop.

Tenslotte

We zijn blij en dankbaar dat we op zondag weer met dertig mensen in de kerk mogen samenkomen. Tegelijkertijd verlangen we naar het moment dat de deuren van de kerk en De Regenboog wijd openstaan en er volop ruimte is om elkaar te ontmoeten. Ik hoop van harte dat het u en jou lukt om de vlam van het geloof brandend te houden. Mocht u of jij hulp nodig hebben of behoefte hebben aan een gesprek, laat het weten. Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en kinderen, ds. A.B. van Campen

Dank

Bedankt voor de kaarten en felicitaties t.g.v. ons 60-jarig huwelijk! Kees en Plonie v.d. Lip.

BESTUUR EN BELEID

Kerkbalans 2021

Direct na afloop van de actie Kerkbalans hebben we u middels de afkondigingen voor de dienst geïnformeerd over het toen al prachtige resultaat van deze actie. Inmiddels mogen we meedelen dat het totaalbedrag van de toezeggingen is opgelopen tot € 131.500,- (de begroting bedroeg € 120.000,--). Dit is een geweldig resultaat, zeker na het grote beroep dat we vorig jaar al op u / jou als gemeenteleden hebben gedaan voor de verbouwing van De Regenboog en ter compensatie van de gemiste rommelmarkt en oliebollenverkoop. We zijn u / jou maar bovenal onze God dankbaar, en we ervaren het als een enorme bemoediging in deze moeilijke en onzekere tijd. De kerkrentmeesters.

Verantwoording giften jan-febr

Diaconie: via Ella v.d.Bos: €5, (bloemengroet), Cor Rijkaart: €20, NN: € 20, Han Vermeulen: € 20, (avondmaalscollecte), Koos de Wilde: € 33 (bonnen), ds. Van Campen: € 10. 

Project Diaconie: via Jeanette Bontenbal: € 20, Adriaan v.d. Linde: € 25.

BVC: via Tony Quartel: € 20.

Kerk in actie: via Aart Oppelaar: € 20.

Kerk en Eredienst: via ds. Van Campen: € 20 via Adriaan v.d.Linde: € 25.

Verwarming: via Koos de Wilde: € 27,50 (bonnen).

Kerkrentmeesters: via Koos de Wilde: € 33, (bonnen), NN: 20.

Hartelijk dank!