VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 2 april naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Komende zondagmorgen verwelkomen we ds. Zoutendijk uit Utrecht. In de tijd dat ik theologie studeerde in Utrecht heb ik hem vaak gehoord in de Jacobikerk. Fijn dat hij in ons midden is. ’s Avonds hoop ik zelf de dienst te leiden. In het kader van de lijdenstijd wil ik dan een verdiepingsdienst houden over een bekend zinnetje uit de geloofsbelijdenis, namelijk dat Jezus is neergedaald in de hel. We horen het elke zondag maar wat betekent het eigenlijk? Zondagavond denken we er samen over na.

Bij de diensten (2)

Op Goede Vrijdag is er om 19.30 uur een kerkdienst. We lezen samen het lijdensevangelie volgens de beschrijving van Johannes en denken na over Johannes 19:25-27. Laten we trouw de diensten meebeleven, in de kerk of thuis.

Bij de diensten (3)

Op Eerste Paasdag staan we stil bij de meest ingrijpende gebeurtenis uit de geschiedenis, namelijk de opstanding van Jezus Christus uit de dood. We lezen opnieuw uit het Johannesevangelie en concentreren ons op de ontmoeting tussen Jezus en Maria. ’s Avonds hoopt ds. Bakelaar in ons midden voor te gaan. We bidden dat God beide diensten zal zegenen en wij onder de indruk komen van wat er is gebeurd op die allereerste Paasdag.

Openluchtdienst

Op dit moment worden er plannen gemaakt om op Eerste Paasdag een openluchtdienst te organiseren. De aanvraag ligt bij de gemeente Alphen en het is afwachten of we groen licht krijgen. Mocht dat het geval zijn, dan houden we u en jou op de hoogte. De dienst zal opnieuw gehouden worden op één van de velden van de Hazerswoudse Boys en begint om 15.00 uur. Uiteraard houden we daarbij alle corona-maatregelen in acht. Voor meer informatie, houd de website en/of de nieuwsbrief in de gaten.

Bij de diensten (4)

Op Tweede Paasdag krijgen we opnieuw de gelegenheid om naar de kerk te komen. In deze dienst gaat voor ds. Verhoeven uit Krimpen aan de IJssel. We bidden dat Gods Geest krachtig zal werken en wij geraakt worden door de boodschap van Pasen.

Oppas

Beste ouders, sinds zondag 14 maart kunnen we weer gebruikmaken van de oppasruimte in de Regenboog. We zijn blij dat de kinderen weer welkom zijn om te komen spelen, bijbel lezen, en liedjes zingen. Kom je naar de kerk? Dan kan je de kinderen bij de oppas brengen. Maar ook als je de dienst thuis rustig wil kunnen volgen zijn de kinderen van harte welkom! Het gebruiksplan Covid-19 is terug te vinden op de website van de kerk. Voor vragen of opmerkingen kun je contact met ons opnemen. Hartelijke groet, Christine Rijkaart en Nienke Goedhart, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Collectes

Op 28 maart zijn de collecten voor de Werkgroep Roemenië en ‘kerk en eredienst’. Op Goede Vrijdag 2 april zijn de inzamelingen voor diaconie en voor ‘kerk en eredienst’. Op beide Paasdagen zijn de collecten voor diaconie en voor ‘kerk en eredienst’, er is dan ook de Paascollecte, zie hieronder. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

Paascollecte

Op beide paasdagen zijn we in onze gemeente gewend bij de uitgang de paascollecte te houden. Dit is een collecte ter bestrijding van kosten in de eigen gemeente. Hoewel we in het vorige Kerkblad een positief bericht mochten plaatsen over de opbrengst van de actie Kerkbalans, zien we ons toch voor een tweetal onverwachte uitgaven geplaatst:

- De apparatuur die gebruikt wordt voor de online uitzendingen van de kerkdiensten is storingsgevoelig zoals in de laatste weken ook een aantal keren is gebleken. Zowel het bedienen van deze apparatuur als het ombouwen in geval van speciale diensten zoals rouwdiensten, vergt een grote hoeveelheid werk en komt -vanwege de specifieke kennis- neer op de schouders van een zeer beperkt aantal gemeenteleden. Daarnaast zorgen alle losliggende kabels, zeker als we weer met meer gemeenteleden naar de kerk zouden mogen, voor een onveilige situatie. In de kerkenraad is daarom besloten tot vernieuwing van deze installatie.

- Daarnaast zijn we geconfronteerd met een behoorlijke kostenpost wegens noodzakelijk onderhoud aan het orgel. Uitvoering van dit onderhoud biedt echter ook een kans; voor een relatief klein extra bedrag kunnen we het orgel uitbreiden met een aantal extra stemmen. Ook deze uitgave is door de kerkenraad akkoord bevonden.

Beide projecten zullen in de loop van de komende maanden worden gerealiseerd. Met opbrengst van de paascollecte willen we een deel van de hiermee verband houdende kosten dekken. Voor hen die in het paasweekend de diensten in de kerk kunnen bezoeken staat er bij de uitgang een mandje. Zij die thuis de dienst meebeleven, kunnen doneren via de QR-code of de bankoverschrijving. Van harte aanbevolen!

De kerkrentmeesters

Update Boon-in-Afrika

Op 11 januari zijn Gerben, Dorien, Boaz, Levi en Aron teruggevlogen naar Ghana. De tijd na hun aankomst in Ghana heeft in het teken gestaan van het alles op orde brengen in hun huis in Gushegu, regelen van verblijfsvergunningen en voor de kinderen weer wennen aan het leven en het klimaat in Ghana.

Ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan de Queen of Sheba Health Services. Dit is de NGO die Gerben en Dorien vorig jaar hebben opgericht. Het plan is om een kliniek te bouwen van waaruit zwangerschappen en geboortes worden begeleid. Op dit moment worden de bouwtekeningen afgerond, afspraken gemaakt met een bouwbedrijf en alle registraties in orde gemaakt. Op de website queenofsheba.health is veel meer informatie te vinden. Doneren of abonneren op de nieuwsbrief kan ook via deze website.

Tenslotte, wil jij meehelpen om het werk van Gerben en Dorien vanuit Nederland te ondersteunen? Meld je dan aan bij de Thuisfrontcommissie bij Jeroen van Gool Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06023077736.

Groet en zegen, namens Gerben en Dorien,

De Thuisfrontcommissie

Boekenhoek

Vrijdag is de Boekenhoek weer open van 14.00 - 16.00 uur in de Regenboog. Er zijn heel veel paasartikelen in huis, zoals meditatieve boekjes, paaskinderboekjes en cd's. Ook zijn er mooie paaskaarten om elkaar in deze tijd te bemoedigen met een mooie paasgroet! Haal ook eens een goed boek uit onze bibliotheek, en heeft u nog boeken van ons, brengt u ze dan terug? Ook bestellingen doen we graag, we steunen hiermee de Chr. boekhandel en de IZB. Welkom!

OMZIEN NAAR ELKAAR

Jarigen80+:

Op 31 maart: mevr. C. Hassefras - van Oeveren, Dorpsstraat 27 /K123(2391BB) en op

3 april: mevr. J. de Vrij - van Gent, Torenstraat 6(2391BT) Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

We leven mee met Adriaan en Eline Rijkaart (Voorweg 76). Eline is opgenomen in het LUMC in Leiden vanwege complicaties rondom haar zwangerschap. Ook leven we mee met Tine Romijn (Hazelhof 35) die 7 april een borstoperatie ondergaat. Ook denken we aan dhr. Van Aalst (Hazelhof 28) die geen goed bericht ontving uit het ziekenhuis. Ook denken we aan mw. Van den Born die thuis gekomen is uit het ziekenhuis en verhuisd is naar kamer 004 van zorgcentrum Driehof. Laten we aan alle bewoners van Driehof denken, nu de mogelijkheden om op bezoek te gaan beperkt zijn.

Tenslotte

Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en kinderen, ds. A.B. van Campen

Dank

Wij bedanken iedereen voor de overweldigende belangstelling, bloemen, brieven en talrijke kaarten, die wij mochten ontvangen na het overlijden van Leendert van Ruitenburg. Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Leen in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend. Elfriede van Ruitenburg – van Harskamp, Ellen en Ron, Leendert-Jeroen en Monique, kleinkinderen en achterkleinkind.

 

 

BESTUUR EN BELEID