VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 30 april naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Komende zondag verwelkomen we uw oud-predikant en mijn voorganger ds. Van den Top uit Ede. ’s Avonds hoop ik zelf de dienst te leiden. Ik wil dan opnieuw uit het boek Job preken. We bidden dat Gods Geest krachtig zal werken en het mag komen tot een ontmoeting met de levende God. 

Bij de diensten (2)

Op zondag 2 mei ontvangen we twee gastpredikanten. We wensen hen en elkaar door God gezegende diensten toe. Laten we trouw zijn in het meebeleven van de diensten en elkaar aansporen om vol te houden. 

Oppas en nevendienst

Er is elke zondagmorgen gelegenheid om ook als u niet in de kerk uitgenodigd bent uw kinderen in de Regenboog te brengen voor oppas en nevendienst. Zelf kunt u dan de dienst volgen in de grote zaal van de Regenboog. Op 25 april is er nevendienst voor groep 1 t/m 4 en voor 5 en 6. Op 2 mei voor groep 1 t/m 4.

Collectes

Op 25 april zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. Er is dan een deurcollecte voor de beamerinstallatie. Op 2 mei wordt er gecollecteerd voor het project van de diaconie en voor ‘kerk en eredienst’. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

Online koffie drinken

Zondag 25 april, hopen we na de ochtenddienst om 11.00 uur weer een koffiemoment te hebben. Het zou mooi zijn als de groep dan nóg groter is dan de vorige keer! Dit kan ook een mooi moment zijn om iemand uit te nodigen voor wie het wellicht moeilijk is om zelf online aan te sluiten. Mocht u of jij hulp nodig hebben met installeren, laat het dan even weten aan Adriaan de Wilde (06-49148518).

De Boekenhoek

Vrijdag is de Boekenhoek weer open van 14.00 - 16.00uur. Voor een Bijbel, liedbundel of een ander boek kunt u bij ons terecht. Is het niet in voorraad, dan kunnen we het bestellen. Met een paar dagen is het in huis. Met uw bestelling steunt u de Chr. Boekhandel! In onze bibliotheek staan geregeld nieuwe boeken, voor een klein bedrag kunt u ze lenen. Ook hebben we wenskaarten voor elke gelegenheid, met en zonder Bijbeltekst. Welkom in de Boekenhoek.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Meeleven

Dhr. Cees Bregman (Koningin Julianastraat 24, Benthuizen) is weer thuisgekomen uit het doorgangshuis. Ook Tine Romijn (Hazelhof 35) is na een operatie weer thuis. We denken aan zuster De Vogel (Dorpstraat 130B) die kampt met zorgen rondom haar gezondheid. 

Huwelijk (1)

Op 31 maart zijn Thijs Ammerlaan en Jacolien den Hertog voor de wet getrouwd. Op een later moment dit jaar willen ze in een kerkdienst een zegen vragen over hun huwelijk. We willen het bruidspaar van harte feliciteren en wensen hen Gods zegen toe in hun huwelijksleven. Thijs en Jacolien zijn gaan wonen op Zuidegge 7 in Hazerswoude-Dorp. 

Huwelijk (2)

Op vrijdag 30 april hopen Douwe Huisman en Dianne Wijma in het huwelijk te treden. Om 15.00 uur is er een kerkdienst in de hervormde kerk van Hazerswoude waarin ze Gods zegen vragen over hun huwelijk. Deze dienst is mee te beleven via de livestream (kerkomroep en YouTube). We wensen het bruidspaar samen met de ouders, grootouders, verdere familie en vrienden een onvergetelijke dag toe en bovenal Gods zegen over hun huwelijksleven. Het toekomstige adres van Douwe en Dianne is Easter Omwei 35 in Hardegarijp (Friesland).

Tenslotte

Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, ds. A.B. van Campen

BESTUUR EN BELEID

Giften

De afgelopen weken ontvingen we via de bank de volgende giften. Een gift van € 500,- en tweemaal  € 100,- ter vrije besteding. Voorts een gift van € 1.000,- voor de geluidsinstallatie. Alle gevers hartelijk dank! De kerkrentmeesters.