VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 14 mei naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Op zondagmorgen 9 mei hoop ik zelf de dienst te leiden. ’s Avonds is er een jeugddienst onder leiding van ds. Van Loon. Laten we bidden dat velen geraakt worden door Gods goede woorden.

Jongerendienst

Zondag 9 mei zal er weer een jongerendienst zijn. Voorganger in deze dienst is ds. C.M. van Loon. Het thema is ''Meer dan overwinnaars''. De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door TOV! Ook deze jeugddienst zal live uitgezonden worden via de kerkomroep en op YouTube. Er wordt gestart met zingen om 18:30, om vervolgens de dienst te beginnen. Daarnaast zullen wij weer een 30 personen uitnodigen om bij de dienst aanwezig te zijn. We nodigen jullie allen (online) van harte uit voor het beluisteren en volgen van deze dienst! De jeugddienstcommissie

Bij de diensten (2)

Op donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag en zal er samen met De Korenaar een dienst gehouden worden. Dit jaar wordt de dienst uitgezonden vanuit de hervormde dorpskerk van Hazerswoude.

Bij de diensten (3)

Op zondag 16 mei hoop ik voor te gaan in de morgendienst. Ik ben al een tijdje van plan om een prekenserie te houden over Noach. Deze zondag wil ik daar een begin mee maken. ’s Avonds gaat ds. Veerman in ons midden voor. We wensen elkaar door God gezegende diensten toe.

Oppas en nevendienst

Er is elke zondagmorgen gelegenheid om uw kinderen in de Regenboog te brengen voor oppas en nevendienst. Voor de ouders is er dan ook de gelegenheid om daar de dienst te volgen. Op 9 mei is er nevendienst voor groep 1 t/m 4 en voor 5 en 6. Op 16 mei voor groep 1 t/m 4.

Collectes

Op 9 mei zijn de collecten voor het jeugdwerk en ‘kerk en eredienst’. Op Hemelvaartsdag gezamelijke dienst is er een collecte met een diaconaal doel. U wordt er nog over geïnformeerd. Op 16 mei voor werelddiaconaat en voor ‘kerk en eredienst’, de deurcollecte is bestemd voor de HGJB, voor de materialen die wij van hen gebruiken in ons jeugdwerk en bij de catechese. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

Aanmelden voor de diensten

Wilt u weer een keer naar de kerk? Welkom!. Meld u dan aan via kerktijd.nl, zie hiervoor de website. Een berichtje naar de scriba kan ook altijd. tel: 06-47018616 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

OMZIEN NAAR ELKAAR

Jarigen80+:

Op 11 mei: mevr. J.E. Elfferich - den Dulk, Ferdinand Bolstraat 57(2391VH), op 15 mei: mevr. A. van Egten - de Stigter, Gv Juliana v Stolbergln 1, 2263AA  LEIDSCHENDAM, op 

19 mei: mevr. N. Platteel - Struyk, Dorpsstraat 69F(2391BC), op 20 mei: dhr. A. van Aalst, Hazelhof 28(2391AR) en dhr. J. Hofman, Zonneveldhof 28, 2394CZ  HAZERSWOUDE-RIJNDIJK, op 21 mei: mevr. H.M. van de Velde - Bakker, Hoogeveenseweg 8B(2391NR).Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

In memoriam 

Op 27 april 2021 overleed Neeltje Maria van der Born-Van Elswijk. Ze werd op 18 mei 1930 geboren in Alphen aan de Rijn. Ze trouwde in 1953 met Jan van der Born. Nel was een openhartige, directe vrouw die van gezelligheid hield en van haar hart geen moordkuil maakte. Ook als het ging om de dingen van het geloof, had ze een duidelijke mening. In 2008 deed ze samen met haar man Jan belijdenis van het geloof. Toen hij ziek werd, heeft ze hem tot het einde toe verzorgd. Zijn overlijden maakte dat het leven voor Nel zijn glans verloor. De laatste maanden ging haar gezondheid geleidelijk aan achteruit en verhuisde ze naar zorgcentrum Driehof. Daar heeft ze tot haar overlijden gewoond. Donderdag 29 april stonden we in een dienst van Woord en gebed stil bij de woorden van Johannes 14: “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen, Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.” Aansluitend hebben we haar lichaam begraven op de gemeentelijke begraafplaats in Boskoop.

Meeleven

We leven mee met de rouwdragende families Van der Born en Van Elswijk. Ook denken we aan gemeenteleden die onlangs een dierbare hebben verloren. We leven mee met Piet en Hennie van Veen (Dreef 6, Benthuizen) van wie een schoonzoon ernstig ziek is; Coby van Aalst is opgenomen geweest in het ziekenhuis voor onderzoeken; Niels van Dorp (Dorpsstraat 16E) heeft met het crossen verschillende botbreuken opgelopen; Tine Romijn (Hazelhof) herstelt thuis van een borstoperatie.

Tenslotte

Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, ds. A.B. van Campen

Verhuisd

Mevr. M. v. Oeveren-Raaphorst is onlangs verhuisd van de Pieter de Hoogstraat naar Hazelhof 17. We wensen haar daar een goede tijd toe. 

De familie Bontenbal verhuisd naar Alphen. Zij schrijven:Na een mooie periode van ruim 35 jaar in Hazerswoude , gaan wij verhuizen naar  Rijnhavenkade 66, 2404 HB in Alphen aan den Rijn. Wij hebben in die periode de saamhorigheid en verschillende activiteiten in onze kerkelijke gemeente als heel fijn ervaren! Onze werkzaamheden in de gemeente zijn of worden op termijn afgerond. Jullie zullen ons zeker af en toe nog tegen komen in de diensten. Wij gaan ons kerkelijk oriënteren in Alphen aan de Rijn en zullen ons daar te zijner tijd gaan inzetten. Met vriendelijke groet, Flip en Jeanette Bontenbal.”

BESTUUR EN BELEID

Vanuit de jeugdraad.

Het kerkseizoen loopt op z'n eind. Zo ook het georganiseerde jeugdwerk. Veel jeugdwerkers (93!) hebben zich, ieder op zijn eigen manier, op de voorgrond of juist op de achtergrond, ingezet voor onze jeugd! De versoepelingen van afgelopen tijd hebben het gelukkig mogelijk gemaakt dat er in de laatste weken meer fysiek contact mogelijk was. Veel clubs hebben het seizoen toch op een leuke manier af kunnen sluiten, of dat gaat nog komen na de meivakantie. De laatste catecheselessen zijn fysiek gehouden en de kindernevendienst is weer opgestart. Zo hebben we de kinderen en jongeren toch meer kunnen zien en daar zijn we blij mee! Daarnaast beseffen we dat het allemaal nog verre van optimaal is (geweest) en we merken dat het lastig is geweest om echt contact te houden met onze jeugd. De mogelijkheden om echt in gesprek te gaan of ontspannen met elkaar om te gaan zijn sterk verminderd. Dat stelt ons als jeugdwerkers, maar daarnaast natuurlijk heel de gemeente, voor uitdagingen. Hoe ontwikkelt zich de coronacrisis en hoe zal het jeugdwerk er komend seizoen uit zien? Wat betekent dit voor (de mentale en geestelijke ontwikkeling van) onze jeugd? Hoe zit het met de routines om naar de kerk, de catechese of naar de club te gaan? Hoe houd je de jeugd betrokken bij de kerk als die voornamelijk 'online' is? Als jeugdraad kijken we naar opties om, binnen de mogelijkheden, zomeractiviteiten te organiseren. Verder is het fijn dat er weer 30 personen (oud én jong) naar de kerk kunnen (mocht je nog niet hebben ingeschreven, zie onze website) en jonge gezinnen kunnen ook in De Regenboog de dienst mee vieren. Zo is er een mogelijkheid om het ritme in de kerkgang te houden of op te pakken. We weten dat we dit werk alleen kunnen doen in afhankelijkheid van God, en we mogen dit dan ook bij Hem neerleggen. Bidden jullie met ons mee? Natuurlijk staan we open voor suggesties of op- en/of aanmerkingen. Hartelijke groet, Adriaan en Jaco.

Verantwoording giften maart en april

Ter vrije besteding: via Petra Harkes: € 50., Gert Oudshoorn: € 20. (huisbezoek) Diaconie: via Fina v.d. Lip: € 25. Kerk en eredienst: via Fina v.d. Lip: € 25. T.b.v. Geluidsinstallatie: via Sonja v.d. Kamp: € 20. Hartelijk dank!

Agenda

Op D.V. woensdag 19 mei is er een kerkenraadsvergadering, op 26 mei een vergadering van het consistorie.