VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 28 mei naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Komende zondag is het Eerste Pinksterdag en staan we stil bij de komst van de Heilige Geest naar deze wereld. In de morgendienst hoop ik zelf voor te gaan. We lezen Handelingen 2 en staan stil bij het wonder van Pinksteren dat iedereen het goede nieuws over Jezus in zijn eigen taal hoort. ’s Middags is er een openluchtdienst, tenminste als we definitief groen licht krijgen van de gemeente Alphen en de weersomstandigheden het toelaten. Zie voor meer informatie het stukje hieronder. Wanneer de openluchtdienst doorgaat, komt de avonddienst te vervallen. Houd de informatie op de website in de gaten.

Openluchtdienst

Op Eerste Pinksterdag hopen we om 15.00 uur een openluchtdienst te houden op veld 1 van de Hazerswoudse Boys. De formele aanvraag hiervoor loopt nog bij de gemeente Alphen aan de Rijn. Een inschrijving vooraf is voor deze dienst dit keer noodzakelijk. Indien u zich wilt inschrijven voor de openluchtdienst, stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of neem telefonisch contact op met Jeroen: 06-23077736. Laten we bidden dat veel mensen door deze dienst aangesproken mogen worden.  

Bij de diensten (2)

Op Tweede Pinksterdag is er een dienst in de kerk. Dan verwelkomen we ds. Bax uit Ede. We bidden dat Gods Geest krachtig zal werken en wij geraakt worden door de woorden en de liederen, de stilte en de muziek.  

Oppas en nevendienst

Er is elke zondagmorgen gelegenheid om uw kinderen in de Regenboog te brengen voor oppas en nevendienst. Voor de ouders is er dan ook de gelegenheid om daar de dienst te volgen. Op 23 en 30 mei is er nevendienst voor groep 1 t/m 4

Collectes

Op 23 en 24 mei zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. Er is dan ook de Pinksterzendingscollecte (zie hieronder) Op 30 mei voor missionair werk en voor ‘kerk en eredienst’. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

Pinksterzendingscollecte voor de IZB

De opbrengst van de collecte is bestemd voor gemeentestichting in Rotterdam-Zuid. In 2010 is Licht op Zuid met veel enthousiasme opgestart. De vieringen nemen vanaf het begin al een belangrijke plaats in. Het doel is om de mensen te bereiken met het evangelie en samen met hen een geloofsgemeenschap te vormen. Elk najaar wordt een kennismakingscursus gehouden, meestal de Alpha Cursus, voor wijkbewoners die meer willen weten over het christelijk geloof. Elke 2 weken komen 5 groepen van 10 tot 14 personen samen in verschillende huizen. Er worden veel maatschappelijke activiteiten georganiseerd waar mensen uit 15 verschillende culturen aan meedoen. Ook hierbij komt het geloof aan de orde. Van harte bij u aanbevolen, Uw missionairecommissie.

Op zoek naar de duiven

Ga mee op speurtocht! Het is meivakantie en een week later Pinksteren. Dat bracht mensen van de drie kerken in Hazerswoude-Dorp op het idee om een zoektocht voor kinderen in de basisschoolleeftijd te bedenken: ‘Op zoek naar de duiven’. De duif, het teken van vrede en Pinksteren en een speurtocht door het hele dorp om tien duiven op te sporen. Van 10 mei tot en met 24 mei hangen er in het hele dorp duiven met een letter erop. De letters kun je invullen op een briefje, zoals je hieronder ziet. De tien duiven die je moet zoeken hangen in drie wijken: dorp oost, plan zuid 1 met Weidelanden en plan zuid 2 en 3. De tien letters vormen samen een woord. Als je dit woord hebt gevonden, lever dan je briefje met je naam, adres en leeftijd in, in een van de brievenbussen van de Regenboog, de R.K. kerk of de Korenaar. En….. wie weet ontvang jij een presentje. Zet ‘m op en veel plezier, namens de drie kerken van Hazerswoude-Dorp.

Werkgroep Roemenië

De Werkgroep hoopt weer in te zamelen op zaterdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur vóór de Regenboog. De data zijn: 22 mei, 5 juni, 19 juni en 3 juli. Afgelopen week mocht er na lange tijd weer een transport vertrekken naar onze zustergemeente in Filpisu Mare. Iedereen die hieraan haar/zijn medewerking heeft verleend hartelijk dank!

Examenactie

Ook dit jaar willen we als gemeente graag meeleven met examenkandidaten door hen een bloemetje te bezorgen. Weet u jongeren uit de gemeente die hun examenuitslag hebben gekregen of verwachten? Geeft u dit dan graag door aan Leanne van Aalst of Adriaan de Wilde

OMZIEN NAAR ELKAAR

Huwelijksjubilea

Op 24 mei zijn dhr. en mevr. W. van Luijk-A.M. Wings, Hendrick Avercampplantsoen 21(23961GZ) 55 jaar getrouwd, Op 26 mei zijn Kees en Nel van Tol-Buitenhuis, Voorweg 67(2391AC) 50 jaar getrouwd. Ook op 26 mei zijn dhr. en mevr. J. Vermeulen-A. Ruitenberg, Van Leeuwenhoekweg 20(2731AB) BENTHUIZEN 55 jaar getrouwd. Op 27 mei zijn dhr. en mevr. D. van der Lede-J.G. van der Linde, Ambachtsplein 6(2391BD) 40 jaar getrouwd en op 30 mei zijn dhr. en mevr. J.E. Dekker-H.W. Verweij, Dorpsstraat 27 A 305(2391BB) 65 jaar getrouwd. Alle jubilerende echtparen van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Jarigen 80+:

Op 27 mei: mevr. H.W. Dekker - Verweij, Dorpsstraat 27A /K305(2391BB), op 3 juni: mevr. N. Wezelenburg - de Jong, Roemer 1(2391NN), op 5 juni: mevr. M. Groen - Hofman, van Ruysdaelstraat 3(2391CW) en op 6 juni: dhr. J. van Bruggen, Ds D A van den Boschstr. 47(2391AT).Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

We leven mee met Tine Romijn (Hazelhof 35) die na haar ziekenhuisopname nog steeds veel pijn heeft; Kees Demoed (Jan van Goijenstraat 26) wordt deze week geopereerd aan zijn voet; de gezondheidssituatie van Meindert Ooms (Torenstraat 42) gaat langzaam achteruit; Niels van Dorp (Voorweg 16 E) is geopereerd aan zijn voet na een ongeluk met het crossen; Coby van Aalst is thuisgekomen uit het ziekenhuis maar heeft nog veel last van benauwdheidsklachten. Ook denken we aan alle andere zieken en aan hen die in rouw zijn, verdriet hebben, eenzaam zijn of zorgen kennen.  

Tenslotte

Mocht u of jij behoefte hebben aan een gesprek, neem gerust contact met me op. Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, ds. A.B. van Campen