VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 11 juni naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten

Komende twee zondagen verwelkomen we een viertal gastpredikanten. Allen zijn inmiddels bekend in onze gemeente. We bidden of de Geest onze harten wil openen voor de goede woorden van God. Laten we trouw zijn in het meebeleven van de diensten.

Jongerendienst

Zondag 13 juni zal er weer een jongerendienst zijn. Voorganger in deze dienst is ds. De Koning. Het thema is: ''Geen angst?'' De muzikale begeleiding zal dit keer worden verzorgd door New Adventure uit Alphen aan den Rijn! Ook deze jeugddienst zal live uitgezonden worden via de kerkomroep en op YouTube. Er wordt gestart met zingen om 18:30, om vervolgens de dienst te beginnen. Daarnaast zullen wij weer personen uitnodigen om bij de dienst aanwezig te zijn. We nodigen jullie allen (online) van harte uit voor het beluisteren en volgen van deze dienst! De jeugddienstcommissie.

Oppas en nevendienst

Er is elke zondagmorgen gelegenheid om uw kinderen in de Regenboog te brengen voor oppas en nevendienst. Voor de ouders is er dan ook de gelegenheid om daar de dienst te volgen. Op 6 en 13 juni is er nevendienst voor groep 1 t/m 4.

Collectes

Op 6 juni zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. Er is dan ook een collecte voor Open Doors. Voor hulp aan vervolgde christenen Op 13 juni voor het project van de diaconie en voor ‘kerk en eredienst’. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

Examenactie

Ook dit jaar willen we als gemeente graag meeleven met examenkandidaten door hen een bloemetje te bezorgen. Weet u jongeren uit de gemeente die hun examenuitslag hebben gekregen of verwachten? Geeft u dit dan graag door aan Leanne van Aalst of Adriaan de Wilde

Werkgroep Roemenië

De Werkgroep hoopt weer in te zamelen op zaterdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur vóór de Regenboog. De data zijn: 5 juni, 19 juni en 3 juli.

De Boekenhoek

Vrijdag is de Boekenhoek weer open van 14.00-16.00 uur. Het is de Week van het Christelijke boek. Ter gelegenheid hiervan krijg je bij aankoop van een boek, een boekje cadeau van Annemarie van Heiningen, "Gewijde chaos". Kom het leuke boekje maar bekijken! Ook voor een mooie kaart voor alle gelegenheden kunt u bij ons terecht. In onze bibliotheek staan weer nieuwe boeken! Boekentip: " De kracht van rust", van Mirjam van der Vegt. Over rust inbrengen in je onrustige leven, een aanrader! Welkom in de Boekenhoek!

OMZIEN NAAR ELKAAR

Overleden (1)

Op 22 mei is ons gemeentelid Johan Elbert Dekker in de leeftijd van 91 jaar overleden. De rouwdienst en begrafenis hebben reeds plaatsgevonden (zie in memoriam hieronder). We wensen zijn vrouw Heinie (Driehof, Dorpsstraat 27A, kamer 305), de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe.

Overleden (2)

Afgelopen zaterdag 29 mei overleed in de leeftijd van 86 jaar ons gemeentelid Meindert Ooms (Torenstraat 42). Komende zaterdag is om 11.30 uur de rouwdienst en aansluitend de begrafenis in besloten kring. We wensen zijn vrouw Wil, de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe.

Huwelijksjubilea

Op 11 juni zijn dhr. en mevr. Sol, Jan Steenstraat 12(2391EC) 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Jarigen80+

Op 11 juni: mevr. M. Ooms - van den Bosch, Voorweg 15(2391AA), op 12 juni: mevr. S.K. de Vogel - van Klaveren, Dorpsstraat 130B(2391BN) en op 18 juni: mevr. N.C. de Gelder, Noordvaartlaan 19 (2391CS). Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

In memoriam

Op 30 januari 1930 werd Johan Elbert Dekker geboren in Eindhoven. Hij groeide op in Bodegraven en na zijn huwelijk met Heinie Verweij kwamen ze terecht in Hazerswoude. Hun huwelijk werd gezegend met drie kinderen. Johan was een warme en vriendelijke man met een opgeruimd karakter. Hij was wat je noemt een mensen-mens, hij verkeerde graag in het gezelschap van anderen. Veel heeft hij mogen betekenen voor de kerkelijke gemeente in Hazerswoude-Dorp. Zo heeft hij zich met veel enthousiasme ingezet voor de renovatie van de kerk. Ook heeft hij jarenlang zondagsschool gegeven en als pastoraal ouderling vele huisbezoeken afgelegd. Meer dan 25 jaar is hij voorzitter geweest van het koor Adoramus. Zingen was zijn lust en zijn leven. Daarin kon hij zijn geloof kwijt. Ook heeft hij veel gedaan voor de zustergemeente in Roemenië. De laatste jaren van zijn leven werden overschaduwd door de ziekte van Alzheimer. Hierdoor werd hij noodgedwongen opgenomen en verpleegd in zorgcentrum Driehof. Zaterdag 22 mei is hij daar overleden. Afgelopen vrijdag 28 mei stonden we in de rouwdienst stil bij zijn lievelingspsalm, psalm 108. Aansluitend hebben we zijn lichaam begraven op de algemene begraafplaats aan de Provincialeweg.

Meeleven

We leven mee met de rouwdragende families Dekker en Ooms. Ook denken we aan Rens en Didi van Doeselaar (Eikenlaan 3) nu de moeder van Rens is overleden. Kees Demoed (Jan van Goijenstraat 26) is na een geslaagde operatie weer thuisgekomen. Coby van Aalst (Hazelhof 28) heeft een teleurstellend bericht ontvangen en is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Annie Noordam (Westeinde 30) is afgelopen maandag geopereerd aan haar heup. Tine Romijn (Hazelhof 35) heeft nog veel last van de nasleep van de ingreep aan haar borst.   

Tenslotte

We zijn dankbaar dat het aantal coronabesmettingen daalt en dat de druk op de IC’s in de ziekenhuizen afneemt. We zien uit naar het moment dat we als gemeente weer met velen kunnen samenkomen in de kerk. Ook hopen we dat het kerkelijk leven doordeweeks binnen afzienbare tijd weer op gang komt. Laten we goed om ons heen kijken en elkaar aansporen om vol te houden. Wanneer er zorgen zijn, schroom niet om contact op te nemen. Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet, ds. A.B. van Campen

BESTUUR EN BELEID

Uit de kerkenraad

Voorzichtig breiden we het aantal bezoekers in de kerk uit naar 45 personen. Dat is tien procent van de gewone capaciteit van het kerkgebouw. We hopen dat we spoedig nog meer samen kunnen zijn als gemeente. Als altijd geldt aarzel niet om contact op te nemen met de scriba als u de diensten weer wilt bezoeken. Of als u een bijzondere reden hebt om in de dienst aanwezig te willen zijn.

Er zijn gesprekken met een eventueel aanstaand kerkelijk werker. Zodra er meer duidelijk is hopen we u daarover te berichten. Het is goed dat het werk weer wordt opgepakt en overgenomen!

We zijn blij dat de aanpassingen aan de installaties in het kerkgebouw nu worden uitgevoerd. Zodat er eenvoudiger mee gewerkt kan worden. En zo het geluid en ook het beeld thuis en in de kerk goed overkomt. Dank aan allen die zich hiervoor inzetten.

Agenda

D.V. wo 09-06: moderamen,
wo 16-06: kerkenraad