VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 25 juni naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Komende zondag hoop ik een begin te maken met een prekenserie over Noach. In de morgendienst zullen tevens drie pastoraal medewerkers worden bevestigd: Ank Dannenberg, Jolanda van Dijke en Sonja van de Kamp. We nemen afscheid van Teunie Huizer die vele jaren actief is geweest als pastoraal medewerker. We zijn dankbaar voor alles wat zij heeft mogen betekenen. ’s Avonds hoopt ds. Bos uit Waddinxveen de dienst te leiden. We bidden dat Gods Geest ons hart openbreekt en wij groeien in kennis en vertrouwen.

Bij de diensten (2)

Op zondag 27 juni mogen we opnieuw ons hart ophalen aan Gods goede woorden en lezen we opnieuw over Noach. In deze dienst bereiden we ons voor op de viering van het avondmaal. ’s Avonds verwelkomen we ds. Van den Houten uit Ede. We bidden om Gods zegen over beide diensten.

Oppas en nevendienst

Er is elke zondagmorgen gelegenheid om uw kinderen in de Regenboog te brengen voor oppas en nevendienst. Voor de ouders is er dan ook de gelegenheid om daar de dienst te volgen. Op 20 en 27 juni is er nevendienst voor groep 1 t/m 4.

Nevendienst groep 5 en 6

Zondag 4 juli zal er weer kindernevendienst voor groep 5 en 6 zijn, de laatste voor de zomervakantie. Dit betekent dat we van de kinderen die in groep 6 zitten afscheid zullen nemen. Tijdens de kindernevendienst zullen we hier aandacht aanbesteden. Het was voor ons ook een ander seizoen dan anders. Door de maatregelen was er een periode geen kindernevendienst maar zodra het weer kon zijn we direct van start gegaan. Omdat thuis de dienst meekijken niet altijd meevalt, hebben we de kinderen om de week uitgenodigd. Ook op deze leeftijd wordt het gemeente zijn gemist. Het was fijn dat dit stukje gemeente zijn weer opgestart kon worden. We hadden een gezellige groep van ongeveer tien kinderen. We hebben geleerd om te luisteren naar elkaar want iedereen had wel iets te vertellen over zijn ervaringen tijdens de lockdown. Om te begrijpen wat er tijdens een kerkdienst gebeurt en waarom hebben we gesproken over verschillende onderwerpen. Daarnaast hebben ook gelezen uit de Bijbel. Al viel het vinden van de juiste Bijbelvers niet altijd mee. Groeten Cora en Rhian.

Collectes

Op 20 juni zijn de collecten voor werelddiaconaat en ‘kerk en eredienst’. Er is dan ook een collecte voor de onkosten van de online uitzending van de kerkdiensten. Op 27 juni voor diaconie en voor ‘kerk en eredienst’. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

Zomerjeugdavonden

Omdat iedereen elkaar in de afgelopen maanden best gemist heeft organiseren we vanuit de jeugdraad voor de jongeren 4 avonden om gezellig bij elkaar te komen. De eerste avond was afgelopen vrijdag in de tuin van de Regenboog voor de jongeren van groep 8 t/m 18 jaar. Een spelletje doen, kampvuur met marshmallows of gewoon lekker kletsen met elkaar. Voor groep 5 t/m 7 is er vrijdag 18 juni van 19.00-20.30 uur een avond in de tuin van de Regenboog. De volgende avonden willen we bij mooi weer gaan varen bij Klein Giethoorn. Dit is op vrijdag 2 juli voor de oudste groep van 19.30-21.30 uur en de jongere groep vrijdag 9 juli van 19.00-20.30 uur. Aanmelden voor de avonden kan bij Marieke van ’t Wout: 06-12672985

Werkgroep Roemenië

De Werkgroep hoopt weer in te zamelen op zaterdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur vóór de Regenboog. De data zijn: 19 juni en 3 juli.

Rommelmarkt

De eerste zaterdag van juni is normaliter die in het teken staat van rommelmarkt. Helaas kunnen we als gemeente ook dit jaar weer de rommelmarkt niet organiseren. Wij als commissie, en u hopelijk ook, zien er naar uit om in 2022 als gemeente een prachtige 40e rommelmarkt te houden. Dit najaar hopen we een actie te kunnen organiseren om alsnog een mooi bedrag op te kunnen halen. Ideeën hiervoor zijn van harte welkom. Deze kunt u doorgeven aan een van de commissieleden of via de e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De rommelmarktcommissie

OMZIEN NAAR ELKAAR

Huwelijksjubilea

Op 27 juni zijn dhr. en mevr. Van Vliet-Haasbeek, Breitnerlaan 52(2391GC) 55 jaar getrouwd, op 29 juni zijn dhr. en mevr. Van Aalst-Ooms, Hazelhof 28(2391AR) 55 jaar getrouwd en op 1 juli zijn dhr. en mevr. Verhoef-Stapper, Pippeling 52(2771PJ) Boskoop 25 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Jarigen80+

Op 18 juni: mevr. N.C. de Gelder, Noordvaartlaan 19(2391CS), op 25 juni: dhr. D. Boesveld Sr., Hazelhof 13(2391AP) en op 26 juni: mevr. M. Moerland - de Gelder, Dorpsstraat 27 /K120(2391BB). Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

In memoriam

Op 29 mei 2021 overleed Mijndert Jacobus Ooms. Hij werd geboren op 21 september 1934 aan de Zuiddijk te Hazerswoude. In 1957 trouwde hij met Wil Minnee en hun huwelijk werd gezegend met twee dochters. Mijndert werkte zijn leven lang als boomkweker. Hij was een rustige, bescheiden man die graag thuis was. Hij praatte niet gemakkelijk over wat er diep van binnen leefde aan geloof en twijfels. Hij bezocht regelmatig de kerkdiensten en toen dat niet meer ging keek hij trouw elke zondag mee via de livestream. Na een relatief korte periode van ziekte is hij thuis overleden. Zaterdag 5 juni stonden we in de afscheidsdienst stil bij de woorden van 1 Korinthe 13:13 ‘Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.’ Aansluitend hebben we zijn lichaam begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Provincialeweg.

Meeleven

We leven mee met de rouwdragende families. Ook denken we aan hen die ziek zijn. De gezondheid van mw. Van de Velde (Hoogeveenseweg 8b) is de laatste tijd sterk achteruit gegaan. Ook zijn er zorgen bij mw. Groen (Van Ruysdaelstraat 3) die deze week uitslagen van onderzoeken verwacht. We denken ook aan mw. Ooms (Voorweg 15) die qua gezondheid steeds meer moet inleveren. Coby van Aalst (Hazelhof 28) tobt ook nog steeds met benauwdheidsklachten. Cor Rijkaart heeft een ingreep aan zijn voet ondergaan en verblijft voor revalidatie twee weken in Topaz Revitel in Leiden (Bargelaan 198, 2333 CW Leiden, kamer 819).

Tenslotte

Ik heb via verschillende kanalen vernomen dat er een flink aantal jongeren uit de gemeente is geslaagd voor de schoolexamens. Van harte gefeliciteerd en geniet van de welverdiende vakantie! Sommigen zijn nog in afwachting van de uitslag. De jongeren die een herexamen moeten doen of gezakt zijn, wens ik nieuwe moed en kracht toe. Mocht u of jij behoefte hebben aan een gesprek, laat het weten! Hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, ds. A.B. van Campen

Dank

Hartelijk dank voor alle felicitaties voor ons 55 jarig huwelijk , die we vanuit de gemeente mochten ontvangen via kaarten of persoonlijk of een bloemetje. Het heeft ons goed gedaan. Bovenal danken we de Here, onze God die ons zoveel jaren aan elkaar heeft gegeven. Han en Ada.

Dank

50 jaar getrouwd, reden voor dankbaarheid! Dat is wat wij dan ook ervaren. We hebben een fantastische periode gehad. Voor alle felicitaties, in welke vorm dan ook, willen wij iedereen heel hartelijk bedanken. Een hartelijke groet van Kees en Nel van Tol.

Dank

Hartelijk bedankt voor de overweldigende belangstelling voor ons 55 jarig huwelijk in de vorm van kaarten, bloemen en planten. Wim en Annemiek van Luijk.

BESTUUR EN BELEID

Verantwoording giften mei

Diaconie: via Dirk Bol: € 25,-+ € 25,-, Aart Oppelaar: € 25,-. Kindertehuis Roemenië via Dirk Bol: €20,-. Solidariteitskas 2021: via Koos de Wilde: € 20,-. Kerk en Eredienst: via Dirk Bol: € 25,-. Voor de beeld- en geluidinstallatie: via Adri Démoed: € 50,- ; via ds. Van Campen: € 20. Verwarming: via Jeanette Bontenbal: € 30,-. Kerkrentmeesters: via Dirk Bol: € 25,-; via ds. Van Campen: € 50 Voor De Regenboog: via ds. Van Campen: € 40. Hartelijk dank!