VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 9 juli naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Welkom in de kerk!

De helft van de gemeente is om de beurt welkom in de ochtenddienst. In de avonddiensten is iedereen welkom. We zitten verspreid in de kerk op anderhalve meter; het zou dus kunnen voorkomen dat de kerk ‘vol’ is. Dan bent u welkom in de Regenboog. We zijn blij dat we zo weer samen kunnen komen en ook kunnen zingen. U hoeft dus niet meer te wachten op een uitnodiging. Ook het dragen van een mondkapje hoeft niet meer. Wel vragen we u om niet naar de kerk te komen als u of een huisgenoot verkouden bent. Heeft u vragen over uw bezoek aan de kerk, neem dan contact op met de scriba of een kerkenraadslid.

Op 4 juli is Oost aan de beurt in de ochtenddienst. We vieren in de ochtend- en avonddienst Heilig Avondmaal. Tijdens de viering blijft u op uw plek, de diakenen delen brood en wijn. Zo nodig is er ook in de Regenboog de gelegenheid om avondmaal te vieren.

Op 11 juli hopen we een dienst in de openlucht te hebben. We zijn dan om 9.30u met de hele gemeente te gast aan de Voorweg 40 bij de families Kranenburg / Karens. Mocht dit niet doorgaan in verband met de weersomstandigheden, dan wijken we uit naar het kerkgebouw. De belijdenisgroep en hun familie/bekenden aangevuld met gemeenteleden uit West zijn dan welkom in de kerk.

Bij de diensten (1)

Komende zondag hopen we als gemeente het avondmaal te vieren. Dat doen we op de inmiddels bekende wijze. Laten we trouw onze plek innemen en met verwachting naar de kerk komen. We bidden dat Gods Geest door het Woord en het sacrament ons geloof zal versterken.

Bij de diensten (2)

Op zondag 11 juli hopen we een bijzondere dienst te beleven als een achttal jongeren uit de gemeente belijdenis van het geloof zal doen. Vanwege het beperkte aantal mensen dat in deze tijd in de kerk mag komen, hopen we de dienst te kunnen houden in de open lucht. We zijn welkom op het land achter de huizen van de families Karens en Kranenburg (Voorweg 40). Houd de berichtgeving op de website in de gaten. We leven mee met de jonge mensen die hun ja-woord zullen geven:

Wieneke Carree, Boomgaard 259 Boskoop
Vera van Dijke-Snel, Draaistok 42 Boskoop
Lisa Haijes, Kooiweg 2, Boskoop
Manon Haijes, Kooiweg 2, Boskoop
Chris Lievaart, Hendrick Avercampplantsoen, Hazerswoude-Dorp
Hinry Rijploeg, Frederik Hendriklaan 34, Waddinxveen
Jeffrey Sloof, Roemer 40, Boskoop
Nienke Voets, Westeinde 25a, Hazerswoude-Dorp

In de avonddienst hoopt ds. Heikoop uit Harmelen voor te gaan. We bidden dat Gods Geest in beide diensten krachtig zal werken.

Oppas en nevendienst

Er is elke zondagmorgen gelegenheid om uw kinderen in de Regenboog te brengen voor oppas en nevendienst. Voor de ouders is er dan ook de gelegenheid om daar de dienst te volgen, als zij niet aan de beurt zijn om in de kerk te komen. Op 4 juli is er nevendienst voor groep 1 t/m 4 en 5/6. Op 11 juli is er geen nevendienst ivm de openluchtdienst. De kinderen verlaten de kerk via de consistorie samen met de leiding. We wachten nog met het terugkomen in het kerkgebouw.

Nevendienst groep 5 en 6

Zondag 4 juli zal er weer kindernevendienst voor groep 5 en 6 zijn, de laatste voor de zomervakantie. Dit betekent dat we van de kinderen die in groep 6 zitten afscheid zullen nemen. Tijdens de kindernevendienst zullen we hier aandacht aanbesteden. Het was voor ons ook een ander seizoen dan anders. Door de maatregelen was er een periode geen kindernevendienst maar zodra het weer kon zijn we direct van start gegaan. Omdat thuis de dienst meekijken niet altijd meevalt, hebben we de kinderen om de week uitgenodigd. Ook op deze leeftijd wordt het gemeente zijn gemist. Het was fijn dat dit stukje gemeente zijn weer opgestart kon worden. We hadden een gezellige groep van ongeveer tien kinderen. We hebben geleerd om te luisteren naar elkaar want iedereen had wel iets te vertellen over zijn ervaringen tijdens de lockdown. Om te begrijpen wat er tijdens een kerkdienst gebeurt en waarom hebben we gesproken over verschillende onderwerpen. Daarnaast hebben ook gelezen uit de Bijbel. Al viel het vinden van het juiste Bijbelvers niet altijd mee. Groeten Cora en Rhian.

Collectes

Op 4 juli zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. De collecte bij het avondmaal is voor het diaconale project ‘Het Fort’. Op 11 juli voor diaconie en voor ‘kerk en eredienst’. We blijven voorlopig nog inzamelen met mandjes bij de uitgangen en via de QR code. U kunt ook geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536.

Zomer Jeugdavonden

De eerste 2 avonden zitten erop en waren een goed bezocht succes. Super leuk om elkaar weer eens ongedwongen te ontmoeten in de tuin van de Regenboog! De volgende avonden willen we gaan varen bij Klein Giethoorn en verzamelen we daar om 19.00 uur. Dit is op vrijdag 2 juli voor groep 8 t/m 18 jaar en rond 21.30 uur is het afgelopen. Op vrijdag 9 juli is het voor groep 5 t/m 7, om 20.30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden bij Klein Giethoorn. Neem je zwemspullen en een handdoek mee. Aanmelden voor de avonden kan bij Marieke van ’t Wout: 06-12672985.

De Boekenhoek

Elke vrijdag van 14.00-16.00 uur is de Boekenhoek open. Voor een nieuwe (Kinder) Bijbel of Liedboek, of een cadeauboekje bij geboorte of doop kunt u bij ons terecht. Of een Bijbels dagboek of ander meditatief boek, kom gerust eens kijken wat we hebben, zo niet, dan kunnen we het bestellen. Met een paar dagen hebt u het in huis. U steunt er de Chr. Boekhandel mee en onze winst gaat naar de IZB. In onze bibliotheek staan weer nieuwe boeken, voor een klein bedrag kunt u ze lenen. Houd u van lezen, dan staat er vast iets bij! Welkom in de Boekenhoek!

Werkgroep Roemenië

De Werkgroep hoopt op 3 juli weer in te zamelen op zaterdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur vóór de Regenboog.

Koffie op het voorplein van de Korenaar

In de maanden juli en augustus schenken we iedere dinsdagmorgen van 10 tot half 12 koffie en thee op het voorplein. U/jij bent van harte welkom! Wil je meehelpen? Graag! Laat het even weten. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Jarigen80+

Op 7 juli: dhr. W. van Luijk, Hendrick Avercampplnts 21(2391GZ), op 10 juli: mevr. S.E.P. de Klerk - Polak, de Poelzoom 20(2391AL), op 15 juli: mevr. M. Cok - van Gent, Dorpsstraat 130D(2391BN) en op 16 juli: mevr. J. van Staveren - Oskam, de Poelzoom 4A(2391BP). Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

In memoriam

Op 22 juni overleed in de leeftijd van 88 jaar Hillegonda Margaretha van de Velde-Bakker. Ze werd geboren op 21 mei 1933 in Benthuizen. Ze groeide op in een warm gezin van negen kinderen waarin de banden altijd hecht zijn gebleven. Haar tienerjaren werden gekenmerkt door de roerige oorlogsjaren. In 1957 trouwde ze met Rien van de Velde die na enige tijd een loonbedrijf begon. Gonnie verzorgde daarin de administratie en de planning. Hun huwelijk werd gezegend met drie kinderen. Gonnie stond altijd voor iedereen klaar en was buitengewoon gastvrij en belangstellend. Toen de gezondheid van Rien achteruit ging, heeft ze met veel liefde voor hem gezorgd. Van jongs af aan is ze opgegroeid met het geloof en de kerk. Daar is nooit los van gekomen. Ze deed belijdenis en het geloof speelde een belangrijke rol in haar leven. Afgelopen jaar kreeg ze te horen dat ze ongeneeslijk ziek was. De laatste weken ging haar gezondheid hard achteruit. In de dienst van Woord en gebed die vrijdag 25 juni in de hervormde kerk plaatsvond, stonden we stil bij de woorden van haar belijdenistekst: ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken (Spreuken 3:6). Aansluitend hebben we haar lichaam begraven op de Algemene begraafplaats aan de Provincialeweg.

Meeleven

We leven mee met de rouwdragende families Van de Velde en Bakker. Ook denken we aan de zieken in de gemeente: Coby van Aalst (Hazelhof 28) is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis vanwege benauwdheidsklachten. Hans Dorsman (Dorpsstraat 27A, kr.009) moet binnenkort naar het ziekenhuis voor een darmonderzoek. Zuster Groen (Van Ruysdaelstraat 3) heeft een verontrustend bericht ontvangen uit het ziekenhuis en is begonnen aan een reeks chemobehandelingen. Tine Romijn (Hazelhof 35) is thuisgekomen uit het ziekenhuis en moet de komende weken revalideren. Cor Rijkaart (Ambachtsplein 4F) hoopt deze week weer thuis te komen uit revalidatiehotel Topaz Revitel. Zuster De Vogel (Dorpsstraat 130B) is in de afgelopen week verhuisd naar Driehof.

Tenslotte

We zijn blij en dankbaar dat we weer met meer mensen naar de kerk mogen komen. Ook is het heerlijk dat er weer gezongen mag worden. Laten we goed om ons heen kijken of we mensen missen in de kerk en elkaar aansporen om weer te komen. Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, ds. A.B. van Campen

BESTUUR EN BELEID

Giften.

Via Sander Rijkaart ontvingen we de inhoud van enkele busjes bij kerktelefoonluisteraars. Dit was een bedrag van € 56,10. De helft van dit bedrag is overgemaakt naar de Diaconie.

Jaarrekening

De kerkenraad heeft in de vergadering van 16 juni de jaarrekening 2020 goedgekeurd. We stellen de gemeenteleden in de gelegenheid om de uitgebreide jaarrekening in te zien. Dit kan, na telefonische afspraak met de administrateur, vanaf zaterdag 3 juli tot en met zaterdag 10 juli. Het telefoonnummer is 0172588636. Op de site kunt u de verkorte uitgave van de jaarrekening inzien. De kerkrentmeesters.

Uit de kerkenraad

In juni konden we weer vergaderen in de Regenboog. Onze classispredikant mevr. ds. J. van Rijn was het eerste deel van de vergadering in ons midden. Sinds een aantal jaren heeft de PKN 11 classes met elk een classispredikant. Een onderdeel van de taak is het bezoeken van de gemeente, voor een deel is dat in de plaats gekomen van de visitatie zoals die er vroeger was. De visitatiecommissie is er nog steeds, maar heeft nu meer een functie als er problemen zijn ontstaan in een gemeente. We hadden een goed gesprek met elkaar over een belangrijk kernwoord in het geloof: ‘genade’. Daarnaast informeerde ze naar het wel en wee van onze gemeente. Het was goed om elkaar zo te ontmoeten.

Verder stelden we de concept jaarrekening van de rentmeesters vast, spraken we over de aanstelling van een nieuwe kerkelijk werker en was er aandacht voor het gemeente zijn in corona tijd en ook vooral voor het jeugdwerk.

Aart Oppelaar