VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 23 juli naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In de vakantieperiode kunt u bij afwezigheid van de predikant contact opnemen met br. Adriaan de Wilde(06-49148518) en vanaf 3 augustus met de scriba Aart Oppelaar(06-47018616)

Bij de diensten

Welkom in de kerk!

De helft van de gemeente is om de beurt welkom in de ochtenddienst. Op 18 juli: OOST op 25 juli: WEST. In de avonddiensten is iedereen welkom. We zitten verspreid in de kerk op anderhalve meter; het zou dus kunnen voorkomen dat de kerk ‘vol’ is. Dan bent u welkom in de Regenboog. We zijn blij dat we zo weer samen kunnen komen en ook kunnen zingen. U hoeft dus niet meer te wachten op een uitnodiging. Ook het dragen van een mondkapje hoeft niet meer. Wel vragen we u om niet naar de kerk te komen als u of een huisgenoot verkouden bent. Heeft u vragen over uw bezoek aan de kerk, neem dan contact op met de scriba of een kerkenraadslid.

Bij de diensten (1)

Komende zondag verwelkomen we in de ochtenddienst ds. Quist uit Den Haag. In de avonddienst hoop ik zelf voor te gaan. Laten we trouw zijn in het bijwonen van de diensten. In de afgelopen week las ik een mooi citaat van ds. A.F. Troost: Kerkgang is in onze emotiesamenleving niet meer in omdat we per se iets willen ervaren. ‘Als je er niets van kunt meenemen, hoeft het voor mij niet meer.’ Maar waarom zou ik op zondagmorgen iets willen krijgen? Ben ik dan niet een lelijke egoïst? Is dat eerste dagdeel van de nieuwe week niet een prachtig moment om anderen iets mee te geven? Wie naar de kerk gaat geeft God iets: eer, aanbidding, lofprijzing. Daar heeft Hij iets aan. Daar woont Hij in, daar troont Hij op. Zingend houden we Hem hoog. Bovendien geef ik mijn broeders en zusters iets: ik bemoedig hen op de weg met God, alleen al door mijn aanwezigheid. Dat ik er ben, zegt al iets, doet iets! Zo bereiden we ons samen voor op de komst van Christus en zijn rijk.

Bij de diensten (2)

Op zondag 25 juli verwelkomen we twee gastpredikanten. Beide zijn in onze gemeente geen onbekenden. We wensen hen en elkaar door God gezegende diensten toe.

Oppas en nevendienst (groep 1-4)

Er is elke zondagmorgen gelegenheid om uw kinderen in de Regenboog te brengen voor oppas en nevendienst. Voor de ouders is er dan ook de gelegenheid om daar de dienst te volgen, als zij niet aan de beurt zijn om in de kerk te komen. Op 18 juli gaat het over:

De olie van de weduwe - 2 Koningen 4:1-7. Op 25 juli over Naäman - 2 Koningen 5:1-19. De kinderen verlaten de kerk via de consistorie samen met de leiding. We wachten nog met het terugkomen in het kerkgebouw.

Collectes

Op 18 juli zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. De derde collecte is voor onderhoud aan het orgel. Op 25 juli wordt er gecollecteerd voor diaconie en voor ‘kerk en eredienst’. We zamelen in met mandjes bij de uitgangen en via de QR code. U kunt ook geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536.

Jongerenweekend

Ook dit jaar hopen we weer op jongerenweekend naar ‘de Houtkamp’ in Otterlo te gaan! Het weekend staat gepland van 15 t/m 18 oktober. Iedereen die volgend jaar in groep 7 zit t/m 17 jaar is uitgenodigd om mee te gaan. Mocht je geen uitnodiging hebben ontvangen stuur dan even een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook om je op te geven of nog vragen hebt kun je daarheen mailen. Vanzelfsprekend houden we de maatregelen rondom corona in de gaten. Groetjes het Jongerenweekend team!

Koffie op het voorplein van de Korenaar

In de maanden juli en augustus schenken we iedere dinsdagmorgen van 10 tot half 12 koffie en thee op het voorplein. U/jij bent van harte welkom! Wil je meehelpen? Graag! Laat het even weten. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Jarigen80+

Op 28 juli: mevr. N.F.C. Huisman - Middelkoop, Gemeneweg 12(2391NA). Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

In memoriam

Op 6 juli 2021 overleed in de leeftijd van 89 jaar ons gemeentelid Maartje Ooms-Van den Bosch. Ze werd geboren op 11 juni 1932 in Hazerswoude-Dorp. Al vroeg in haar leven overleed haar zus en haar moeder. In 1953 trouwde ze met Cornelis Ooms. Ze kregen vier kinderen waarvan er één levenloos werd geboren. Dat vormde een groot verdriet in haar leven. Maartje Ooms was een bescheiden, ietwat zwaarmoedige en gelovige vrouw. Op oudere leeftijd deed ze belijdenis van het geloof. Het geloof in God betekende veel voor haar. De laatste maanden ging haar gezondheid langzaam achteruit. Afgelopen dinsdag stonden we in de dankdienst voor haar leven stil bij de woorden uit Romeinen 8:31b ‘Zo God met ons is, wie zal tegen ons zijn’. aansluitend hebben we haar lichaam begraven op de Algemene begraafplaats aan de Provincialeweg in Hazerswoude.

Meeleven

We leven met de rouwdragende families Ooms en Van den Bosch. Ook denken we aan de zieken: mw. Groen (Van Ruysdaelstraat 3) ondergaat een reeks chemobehandelingen; mw. Demoed (Driehof, Dorpsstraat 27A, kamer 202) is na een korte opname in het ziekenhuis weer thuisgekomen maar is erg verzwakt; mw. Romijn (Hazelhof 35) is na een ziekenhuisopname weer thuisgekomen en tobt nog met haar gezondheid; Mina Vonk (Dorpsstraat 40) heeft veel last van hoofdpijn als gevolg van een long-, kaak- en bijholteontsteking.  

Tenslotte

Aan het eind van deze week breekt voor de meeste kinderen de zomervakantie aan. Velen van ons zullen de komende weken op vakantie gaan. Na een intensief en onrustig jaar is het goed om even afstand te nemen en de accu weer op te laden. Of u nu weggaat of thuisblijft, ik wens u van harte een ontspannen en inspirerende vakantie toe. Laten we niet vergeten om ook in de zomertijd om te zien naar hen die eenzaam zijn. Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en kinderen, ds. A.B. van Campen.

BESTUUR EN BELEID

Kerkelijk werker

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat wij inmiddels een enthousiaste jongerenwerker hebben gevonden om de openstaande vacature in te vullen. Zijn naam is Peter van Rossum, hij is 26 jaar en woont met zijn vrouw Lysanne en pasgeboren zoontje Bram in Rijnsburg.  Peter heeft de HBO-studie theologie afgerond en begint 1 september bij ons in de gemeente als kerkelijk medewerker. Het is de bedoeling dat hij in de loop van volgend seizoen de module kerkelijk werker zal behalen waarna hij als kerkelijk werker bij ons zal worden aangesteld. Peter zal met name als jongerenwerker bij ons aan de slag gaan en daarnaast ondersteuning bieden aan het missionaire werk en het pastoraat. Wij wensen hem Gods zegen en kracht toe bij het werk dat hij in onze gemeente mag gaan doen. Namens de commissie, Jaco Moerland.

Giften

Via de bank ontvingen we een gift van € 1.000,- Voor de verbetering van de beeld en geluid uitzendingen van de kerkdiensten ontvingen we een grote gift als bijdrage in de kosten hiervoor. Alle gevers willen we hartelijk bedanken voor deze bijdrage. De kerkrentmeesters.

Verantwoording giften juni:

Ter vrije besteding: via Maurits Haijes: € 50,-. Via ds. Van Campen: € 20; Voor de Regenboog: via Jannie Hoogervorst: € 20,-. Hartelijk dank!

Jaarrekening

De kerkenraad heeft in de vergadering van 16 juni de jaarrekening 2020 goedgekeurd. We stellen de gemeenteleden in de gelegenheid om de uitgebreide jaarrekening in te zien. Dit kan, na telefonische afspraak met de administrateur, vanaf zaterdag 3 juli tot en met zaterdag 10 juli. Het telefoonnummer is 0172588636. Op de site kunt u de verkorte uitgave van de jaarrekening inzien. De kerkrentmeesters.