Naar de kerkapp

Bij ons te gast?

Dan willen we u of jou graag begroeten. Om alvast een indruk te krijgen, geven we via deze pagina wat informatie over de kerkdiensten. U weet dan wat u kunt verwachten. Uiteraard zijn tijdens onze erediensten ook de koster en ouderling van dienst beschikbaar om u wegwijs te maken in de kerk.

Onze diensten beginnen ’s morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 18.30 uur, in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat 64 te Hazerswoude-Dorp.

Er wordt tijdens de diensten gezongen uit de volgende bundels: Liedboek 2013, Hemelhoog en Weerklank. Tijdens de dienst wordt er gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) of uit de Herziene Statenvertaling (HSV). Dit is naar keuze van de voorganger.

Kinderen en de kerkdienst

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas voor de kinderen van 0 t/m 3 jaar. Zij kunnen vanaf 9.00 uur in hervormd centrum 'De Regenboog' worden gebracht (tegenover de kerk aan het Raadhuisplein).

Tijdens de morgendiensten is er wekelijks kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m groep 4 en eens per maand voor de kinderen uit groep 5 en 6. Zij gaan na het gebed (voor de schriftlezing) onder begeleiding van leiding naar hervormd centrum 'De Regenboog'. Zij komen tijdens de collecte aan het einde van de dienst weer terug in de kerk.
Voor de oudere kinderen in de basisschoolleeftijd die in de dienst blijven, is er een kerkboekje beschikbaar, dat aansluit op het thema van de dienst.  De vragen en opdrachten op het werkblad stimuleren het luisteren tijdens de dienst en het verwerken van wat ze gehoord hebben. De kerkboekjes liggen bij binnenkomst achterin de kerk.

Kerktaxi

Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn zelfstandig de kerk te bereiken en wilt u toch graag de dienst bijwonen, dan is het mogelijk gebruik te maken van de kerktaxi. U kunt ook contact op nemen als u bijvoorbeeld moeite hebt om de hoogte bij de kerk op te lopen. Behalve het rijden naar de kerk, is ook het vervoer van en naar het ziekenhuis een mogelijkheid tot het onderling dienen van elkaar. Wilt u gebruik maken van de kerktaxi of helpen met rijden? Neemt u dan contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ontmoeting

In principe is er één keer per maand na de ochtenddienst een informele ontmoeting in de Regenboog. Dan is er koffie, thee of fris. Een mooi moment na de dienst, om elkaar beter te leren kennen en/of na te praten over wat we gehoord hebben. Kijk voor de eerstvolgende keer in het preekrooster.

En verder...

Het kan zijn dat u graag even met de predikant of iemand anders uit de kerkenraad wilt praten over wat u gehoord hebt en in de kerkdienst hebt ‘meegekregen’. Dat kan direct na de eredienst. Vraagt u aan de koster om dit voor u te organiseren. Het staat u vrij om ook gemeenteleden aan te spreken, die samen met u de dienst hebben bijgewoond. Op de contactpagina vindt u verschillende personen van onze gemeente waarmee u contact kunt opnemen.

 

Bijzondere diensten

Jongerendiensten

Speciale jongerendiensten worden op elke tweede zondag van de maand in de avonddienst gehouden (m.u.v. de maanden juli en augustus). Regelmatig wordt er tijdens deze diensten medewerking verleend door een koor en/of combo en er wordt veel gezongen uit de Opwekkingsbundel. Voorafgaand aan de jongerendienst beginnen we om 18.20 uur met het zingen van liederen. Wilt u weten wie er voorgaat in de dienst en wat we lezen en zingen, zie dan het preekrooster en de liturgie.

Sacramenten

Binnen de protestantse traditie kennen we twee sacramenten: de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Het sacrament wordt gezien als een zichtbaar teken (een signaal) en een zegel (een bevestiging) van Gods genade. De sacramenten hebben een Bijbelse basis. In de evangeliën geeft Jezus nadrukkelijk aan de leerlingen de opdracht om ‘te dopen' in Zijn naam en om ‘brood en wijn' tot Zijn gedachtenis te gebruiken.

Heilige Doop

De Heilige Doop getuigt van de genade en liefde van de Here Jezus Christus, van de rijkdom van zijn genadeverbond. De vergeving van de zonden wordt er in voorgesteld en het nieuwe leven met God er in afgebeeld. De doop verplicht tot een nieuw leven. Een leven in geloof, een leven met het Woord van God, een leven in de gemeente van de Here. Vanuit de Bijbel worden de ouders geroepen hun kinderen daarin voor te gaan. Bij de doop wordt beloofd dit ook daadwerkelijk te doen.

De doop wordt bediend aan kinderen en volwassenen. Bij volwassenen gebeurt dit voornamelijk voorafgaand aan de openbare belijdenis van het geloof.

Kinderen, ook de pasgeborenen, horen volledig bij de gemeente. Daarom mogen zij gedoopt worden. Het dopen met water symboliseert de overgang naar een nieuw leven met Jezus Christus. Met het uitspreken van de woorden: 'Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest', legt God zichzelf er op vast dat de dopeling altijd een beroep mag doen op Gods verbond met ons.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Heilig Avondmaal

Vier keer per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. Daarbij klinkt de uitnodiging: 'De Here heeft zijn tafel bereid voor wie op Hem vertrouwen, Hem liefhebben en zijn Naam hebben beleden'. Ook gasten die voor God en zijn gemeente belijdenis hebben afgelegd van het geloof zijn welkom. De zondag voorafgaand het Heilig Avondmaal vindt er een voorbereidingsdienst plaats.

Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn de viering van het Heilig Avondmaal mee te maken in de kerk, dan is er een mogelijkheid om dit sacrament op een ander moment met ons te vieren. In zorgcentrum ‘De Driehof’ worden diensten gehouden waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd, onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hervormde en protestantse gemeente. Ook gelovigen van buiten dit zorgcentrum zijn welkom. De diensten zijn op donderdag, in de week voorafgaand aan de zondag waarop het Heilig Avondmaal in de kerk wordt gevierd, en beginnen om 15.00 uur. 

 

Beluisteren van de diensten

Bent u niet in staat om de vieringen in de kerk bij te wonen, dan kunt u de kerkdiensten rechtstreeks beluisteren via Kerkomroep.nl. Tevens kunt u hier eerdere diensten nog eens beluisteren of downloaden.

Ook kunt u een cd-schijfje van een bepaalde dienst kopen. De kosten hiervan bedragen €5. Hiervoor kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerktelefoon

Als u de kerkdiensten niet kunt bijwonen en heeft u geen computer, dan bestaat de mogelijkheid om (eventueel voor een kortere tijd) bij u thuis een aansluiting voor de kerkwebradio te realiseren. U moet dan wel een vaste telefoonaansluiting hebben. Er wordt bij u thuis een klein kastje geplaatst dat wordt aangesloten op uw telefoonlijn. Dit kastje is eenvoudig te bedienen.

U kunt de dienst pas beluisteren als ook de zender in de kerk is aangezet. Dat gebeurt ongeveer tien minuten voor aanvang van de dienst. Als de dienst is afgelopen en de zender in de kerk wordt uitgezet, schakelt het kastje automatisch uit. Ook wordt de verbinding direct verbroken als men de hoorn van de haak neemt voor bijvoorbeeld een noodgeval. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.