Naar de kerkapp

Ieder eerste vrijdag van de maand van 19.00-20.00 uur kunt u bonnen kopen in De Regenboog. De collectebonnen zitten op vellen van 30 stuks. Er zijn collectebonnen van € 0,60, € 0,75, € 1,10 en € 2,25. Deze zijn dus per vel te koop voor respectievelijk € 18,00, € 22,50, € 33,00 en € 67,50.

Tevens kunt u collectebonnen bestellen door overschrijving op het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters (NL12RABO0373721536 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Hazerswoude). U dient dan als omschrijving te vermelden het aantal vellen en de waarde per vel die u wenst te ontvangen. De bonnen kunnen dan, na afspraak, afgehaald worden op Breitnerlaan 55 of iedere eerste vrijdag van de maand tussen 19.00 en 20.00 uur in De Regenboog. Vaak kunnen de bonnen ook na de dienst in de kerk in ontvangst genomen worden.