Naar de kerkapp

De commissie 'Actie Nieuw Dak' valt onder de verantwoording van de kerkrentmeesters en draagt zorg voor de organisatie van de jaarlijkse rommel- en antiekmarkt en de oliebollenverkoop in het dorp. De opbrengst van beide activiteiten is bestemd voor het onderhoud van ons monumentale kerkgebouw. We kunnen toch gerust stellen dat het één van de weinige in het oog springende monumenten van ons dorp is. En ook nog een monument dat gebruikt wordt voor het doel waar het indertijd voor is gebouwd, namelijk de openbare eredienst. Nu is het onze taak als gemeente dit gebouw door te geven aan de volgende generatie. En dat kost wat inspanning, maar met elkaar moet dat lukken. 
 

De rommel- en antiekmarkt wordt traditiegetrouw gehouden op de eerste zaterdag van juni. Daar is veel hulp bij nodig. Daarom ons verzoek: houd de eerste zaterdag van juni vrij voor de rommelmarkt. Want als er teveel andere activiteiten georganiseerd worden op dezelfde dag, wordt het voor de overblijvers wel een zware klus. Ook in de weken voor de rommelmarkt kunnen we vrijwilligers gebruiken bij het uitzoeken en sorteren van de spullen. En we willen er allemaal mee doorgaan, toch? Het is toch wel een heel gezellige dag met een mooi financieel resultaat. Het hele jaar haalt de commissie op afspraak goede en bruikbare spullen op binnen onze gemeente. Voor het ophalen kunt u een afspraak maken met Nico de Vrij (tel: 0172-589469 of 06-21370883).

De oliebollenactie wordt altijd gehouden in de week tussen kerst en oud en nieuw. In de dagen voor de oliebollenverkoop wordt met man en macht gebakken om op de verkoopdag het dorp rond te gaan met de overheerlijke oliebollen. Ook dit kan niet bestaan zonder de hulp van vele vrijwilligers!

Voor de inzameling van oud papier beschikken wij over een container die op het terrein van de heer C. Voets op Westeinde 27A staat. Iedereen kan zijn of haar oude papier hier dagelijks, behalve op zondag, brengen. Door vrijwilligers wordt het papier keurig gestouwd, waardoor er zoveel mogelijk papier in een container kan. Als de container vol is wordt hij geleegd en met aftrek van de transportkosten is de opbrengst bestemd voor de kerk. De opbrengst is de laatste jaren redelijk stabiel, ongeveer € 2.000,= per jaar. Hiervoor zamelen wij cicrca 35.000 kg papier in. Deze opbrengst is toch nog steeds een heel mooi bedrag en dus vragen wij u dan ook om, indien mogelijk, uw oude papier naar onze container te brengen.