Stichting “Hulp Vervolgde Christenen (HVC)”

HVC wil, gedreven door de liefde van Christus, voor vervolgde christenen bondgenoot zijn. Ze willen dichtbij hen staan en met hun hulp een verschil maken in hun situatie, onder het motto “Geloof verbindt”. Bondgenootschap betekent dat je niet alleen bent, zélfs als je alleen bent. Dat er iemand aan je denkt, zélfs als iedereen je vergeet. Dat er mensen van je houden, zélfs als iedereen je haat. Het betekent dat er iemand is die méélijdt en die je helpt. Iemand die daadkrachtig ondersteunt bij de soms onmogelijke opgaven van het leven. Christen zijn – bijvoorbeeld - terwijl de dood dreigt. Overleven zonder eten. Evangeliseren in het hol van de leeuw. Voor je gelijk pleiten, terwijl onrecht regeert. Een kerk bouwen zonder middelen. Opgroeien zonder ouders en zonder geld. Al dit kunnen de opgaven zijn van vervolgde christenen. HVC wordt gevormd door 160 vrijwilligers en een klein coördinerend team en doet er alles aan om daar waar mogelijk een helpende hand te bieden aan vervolgde christenen.

Als diaconie willen we het komende  jaar meer zichtbaarheid en financiële ondersteuning geven aan diverse projecten in Pakistan. Pakistan is een groot land, met meer dan 200 miljoen inwoners het zesde land ter wereld. De inwoners van Pakistan zijn voor het overgrote deel islamitisch. De islam moet volgens de grondwet van het land door de overheid bevorderd worden. Christenen in Pakistan vormen een kleine minderheid. Ongeveer twee procent van de bevolking rekent zich tot het christelijke geloof. Daarmee zijn er in Pakistan rond de vier miljoen christenen.

Christenen in Pakistan worden gezien als tweederangs burgers. Discriminatie is aan de orde van de dag, met alle gevolgen van dien. Goede banen in het land zijn voor christenen nauwelijks weggelegd. Hoogopgeleide christenen hebben Pakistan de afgelopen jaren massaal verlaten om ergens anders een betere toekomst op te bouwen. Van de overgebleven christenen in Pakistan zijn velen laag- of niet opgeleid. Christenen behoren tot de armste inwoners van Pakistan, uitbuiting en slavernij valt hen vaak ten deel. Daarnaast hebben christenen in dit islamitische land te maken met geweld en intimidatie. Deze christenen willen we aankomend jaar financieel ondersteunen. In de loop van het jaar zullen we de verschillende projecten tijdens kerkdiensten of in een gemeenteavond nader toelichten.

Filmpje over het project >>