Wijkgebouw de Bron

Voor 2023 is er gekozen om wijkgebouw De Bron in Rotterdam Crooswijk te ondersteunen. Crooswijk is een van de armste wijken van Rotterdam en Nederland. Er zijn daar nog altijd veel mensen die moeite hebben om rond te komen, kinderen groeien op in armoede, en er zijn taalproblemen.

Wijkgebouw De Bron is 25 jaar geleden ontstaan als een initiatief van het college van diakenen van de Hervormde Gemeente in Rotterdam-Centrum, verbonden aan wijkgemeente De Samaritaan en pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Daarbij is het doel van het wijkgebouw dat elke activiteit die wordt georganiseerd missionair of diaconaal is voor de bezoekers die komen.

Diaconale activiteiten die gedurende de week georganiseerd worden zijn o.a. een huiskamer inloop-lunch, huiswerkbegeleiding, een cursus ICT of laptop gebruik, een weggeefhoek/Beautysalon, het aanbieden van maaltijden (en gesprek) en verdere voedselverstrekking.

Missionaire activiteiten die gedurende de week georganiseerd worden zijn o.a. een Bijbelstudiegroep, het maken van pastorale en sociale afspraken, een gebedsgroep, het Innercity project (het ontmoeten en ondersteunen van mensen aan de rand van de samenleving), een tieneravond, en het houden van zondagse samenkomsten. Kijk gerust eens op www.wijkgebouwdebron.nl om ook een indruk te krijgen van al het werk wat er plaatsvindt in wijkgebouw De Bron.

Om alles goed te laten verlopen in Wijkgebouw de Bron is er een fulltime pastoraal medewerker en parttime kinderwerker aan het werk. Martin Padmos is als pastoraal medewerker aanwezig om tussen de activiteiten en het begeleiden van de vele vrijwilligers (op dit moment 78!), als een buurtpastor aanwezig te zijn voor iedereen die (levens)vragen heeft, een luisterend oor of gebed nodig heeft.

Om al het diaconale en missionaire werk mogelijk te maken zijn er veel vrijwilligers en geld nodig. Het komende jaar zullen wij regelmatig uw bijdrage vragen voor het mooie werk dat gebeurt in wijkgebouw De Bron. Als laatste vragen wij uw en jouw gebed om Gods zegen voor dit mooie werk.

Meer bekijken:
1) presentatie>>
2) filmpje>>