Voorganger: ds. W.G. van den Top, Ede
Schriftlezing: Efeze 1: 15-23 (NBV)
Thema: Gods kracht in ons

Liedboek 641: 1 en 2 - Jezus leeft en ik met Hem
Psalm 93 - De Heer is koning
Hemelhoog 667 - Wees stil voor het aangezicht van God
Hemelhoog 720 - Op de wolken
Psalm 103: 1 en 9  - Zegen, mijn ziel
Liedboek 835 -  Jezus ga ons voor
Psalm 33: 7 en 8  Heil hem, die hoopt 

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.
De uitzendingen bevatten ook dia's met de tekst van de liederen.
Indien u deze liever op papier hebt, kunt u het liederenblad downloaden.

De dienst begint om 9.30 uur en is ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.

Iedereen is welkom in de kerk, maar houdt u aan de RIVM richtlijnen (blijf thuis bij klachten).