Voorganger: ds. C.M.A. van Ekris, Zeist
Schriftlezing: Habakuk 3 (HSV)

Psalm 84: 3 en 4
Weerklank 450: 1, 4 en 5 -  laat ons de Heer lofzingen
Psalm 73: 7 en 9
Weerklank 112 - op U mijn Heiland blijf ik hopen
Liedboek 342 - in God de Vader Op Zijn troon

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.
De uitzendingen bevatten ook dia's met de tekst van de liederen.
Indien u deze liever op papier hebt, kunt u het liederenblad downloaden.

De dienst begint om 18.30 uur en is ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.

Iedereen is welkom in de kerk, maar houdt u aan de RIVM richtlijnen (blijf thuis bij klachten).