Voorganger: ds. J. Smit, Katwijk aan Zee
Schriftlezing: 1 Johannes 1: 1 – 7 (HSV)
Thema: Het leven is geopenbaard.

Hemelhoog 570 -  Bron van licht en leven
Psalm 36: 3
Weerklank 487: 1, 2, 3 en 4 -  Heer, ik kom tot U
OTH 510 - Hij is machtig
Psalm 27: 1 en 2
Psalm 68: 7
Gezang 908: 2, 5 en 6 - Ik heb U lief, o Gij mijn leven,

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.
De uitzendingen bevatten ook dia's met de tekst van de liederen.
Indien u deze liever op papier hebt, kunt u het liederenblad downloaden.

De dienst begint om 9.30 uur en is ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.

Iedereen is welkom in de kerk, maar houdt u aan de RIVM richtlijnen (blijf thuis bij klachten).