Voorganger: ds. J.Reijm, Rotterdam
m.m.v.: TOV
Schriftlezing: Romeinen 12: 1-13
Thema: Wanneer is het voldoende? 

OTH 150 – Heer, U bent mijn leven
Opwekking 697 - Al wat ik ben
Opwekking 488 - Heer, ik kom tot U
Psalm 103: vers 1, 5 en 7 - Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
Opwekking 599 - Kom tot de Vader
Opwekking 789 - Lopen op het water
Opwekking 616 - Houd me dicht bij U
Opwekking 710 - Gebed om zegen

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.
De uitzendingen bevatten ook dia's met de tekst van de liederen.
Indien u deze liever op papier hebt, kunt u het liederenblad downloaden.

De dienst begint om 18.30 uur en is ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.

Iedereen is welkom in de kerk, maar houdt u aan de RIVM richtlijnen (blijf thuis bij klachten).