Naar de kerkapp

Afsluitingsdienst Bijbel Vakantie Club in de Korenaar

Voorganger: ds. Westrik, Boskoop
Schriftlezing: Matteüs 18: 21 – 35 (NBV)
Thema: Tel maar mee!

Hemelhoog 391 - Breng ons samen
Psalm 32: 1 en 2
Hemelhoog 383 - Maak mij rein voor u
Hemelhoog 551 - Dank u wel, voor de sterren en de maan
Themalied: Tel maar mee!
Liedboek 939 - Op u alleen mijn licht, mijn kracht
Liedboek 146c: 1,4 - Alles wat adem heeft, love de Here

 

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerkomroep.

De uitzendingen bevatten ook dia's met de tekst van de liederen.
Indien u deze liever op papier hebt, kunt u het liederenblad downloaden.

De dienst begint om 10.00 uur en is ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.