Naar de kerkapp

Voorganger: ds. W G. van den Top, Ede
Schriftlezing: Lucas 24: 13-35 (NBV21)
Thema: Van Emmaüs naar Jeruzalem

Hemelhoog 413: 2 -  Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
Hemelhoog 169 - Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
Psalm 118: 1 en 8 
Psalm Project - Witter dan sneeuw
Sela - Opgestaan
Kinderlied: Wij vieren feest
Hemelhoog 167 - Christus onze Heer verrees
Liedboek 654: 1, 2, 4 en 6 - Zing nu de Heer, stem allen in
Hemelhoog 200 - U zij de glorie

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.

De uitzendingen bevatten ook dia's met de tekst van de liederen.
Indien u deze liever op papier hebt, kunt u het liederenblad downloaden.

De dienst begint om 9.30 uur en is ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.