Naar de kerkapp

Voorganger: ds. E.J. de Groot, Katwijk aan den Rijn
Schriftlezing: Mattheüs 28: 11-15 (HSV)

Weerklank 184:1 en 3 - Wees gegroet
Psalm 118: 8 en 9 
Weerklank 172 - God dank
Psalm 2: 1 en 2
Psalm 2: 3 en 4
Weerklank 448 - Jezus leeft in eeuwigheid

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.

De uitzendingen bevatten ook dia's met de tekst van de liederen.
Indien u deze liever op papier hebt, kunt u het liederenblad downloaden.

De dienst begint om 9.30 uur en is ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.