Voorganger: ds. A.B. van Campen
Schriftlezing: Mat. 2:1-11 (NBV)
Thema: Zoeken en vinden!
m.m.v.: Adoramus

Weerklank Lied 129: 1, 3, 4 ‘Komt allen tezamen’
Psalm 98: 1, 3
Weerklank Lied 571: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ‘De wijzen, de wijzen’
NLB Lied 503: 1, 2, 3, 4 ‘Wij staan aan een kribbe’
Weerklank Lied 118 ‘Ere zij God’