Voorganger: ds. J.Smit, Katwijk aan Zee
Schriftlezing: Mattheüs 2 : 1 – 12 HSV

Psalm 8 : 1, 2 en 3
Psalm 72 : 3 en 6
Weerklank Lied 484
Weerklank Lied 572
LvdK Gezang 145 : 3
Psalm 87 : 2
LvdK Gezang 68 : 2