Voorganger: prop. H.Meijer, Zoetermeer
Schriftlezing: Exodus 2: 23 - 3: 14, Openbaring 21: 1-3 (HSV).

Weerklank 288 - Wees stil voor het aangezicht van God
Psalm 100: 1, 3 en 4
Weerklank 427 - Ere zij aan God, de Vader
Psalm 103: 1 en 11
Weerklank 443 - Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam
Weerklank 356 - Ga met God en Hij zal met je zijn