Voorganger: prop. H. Meijer, Zoetermeer
Schriftlezing: Genesis 45: 1-8 en Mattheus 18: 21-35

Lied 314 (NLB)
Psalm 19: 1 en 2
Psalm 33: 1 en 2
Psalm 103: 1, 3 en 4
Weerklank 485: 1, 3, 4 en 5 
Hemelhoog 414