Voorganger: ds. J. Smit, Katwijk aan Zee
Muzikale Medewerking: Combo uit de gemeente
Schriftlezing: Lucas 13: 1-5, 22-30
Thema: De smalle deur

Opwekking 461 Mijn Jezus, Mijn Redder        

Opwekking 11   Er is een Heer      

Opwekking 807 God Van Licht

Opwekking 369 Door Uw genade Vader         

Sela: U bent de God die roept   

Opwekking 665 Tot aan die dag         

Opwekking 687 Heer wijs mij Uw weg         

Liedboek 939    Op U alleen, mijn licht, mijn kracht