Voorganger: Arjo van der Steen, Bodegraven
Muzikale Medewerking: TOV
Schriftlezing: Spreuken 3: 3-8, Mattheus 11: 1-6, 16-19
Thema: Het medicijn voor Blue Monday

Opwekking 276 - Laat heel de wereld zien

Opwekking 798 - Houd Vol

Opwekking 832 - Jezus Overwinnaar

Opwekking 616 - Houd mij dicht bij U

Opwekking 687 - Heer, wijs mij uw weg

Nieuwe Liedboek 939 - Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

Opwekking 429 - God wijst mij de weg    

Opwekking 720 - God maakt vrij

Psalm 130: 1, 3 - Uit diepten van ellenden

Opwekking 479 - Wij zijn meer dan overwinnaars