Voorganger: Ds. J. Reijm
Muzikale Medewerking: TOV
Schriftlezing: Marcus 10: 17-27
Thema: Ingaan in het koninkrijk van God... door het oog van de naald

Opwekking 462 - Aan uw voeten Heer         
Opwekking 520 -  Wees mijn verlangen         
Psalm 100: 1, 3, 4 - Juicht Gode toe, bazuint en zingt
Opwekking 497 -  Ik wil leven door uw Geest           
Opwekking 40 - Zoekt eerst het Koninkrijk van God                 
Opwekking 687 - Heer, wijs mij uw weg            
Opwekking 769 - Bouw uw koninkrijk

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.
De uitzending via YouTube bevat ook dia's met de tekst van de liederen.
Indien u deze liever op papier hebt, kunt u het liederenblad downloaden.
De dienst begint om 18.30 uur en is ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.