Voorganger: ds. E.J. de Groot, Katwijk a/d Rijn
Schriftlezing: Galaten 5: 22, Filippenzen 4: 4-7 en Jacobus 1: 1-3 (HSV)

Hemelhoog 624: 1 en 4 - Vreugde vreugde, louter vreugde
Liedboek 841: 1 en 2 - wat zijn de goede vruchten
Psalm 145: 3 en 4
Weerklank 607: 1, 2 en 3 - God die alles maakte
Hemelhoog 233: 1 en 2 - laat me in U blijven groeien, bloeien
Psalm 138: 4 en 3
Psalm 68 : 1

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.
De uitzending via YouTube bevat ook dia's met de tekst van de liederen.
Indien u deze liever op papier hebt, kunt u het liederenblad downloaden.

De dienst begint om 9.30 uur en is ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.

De gemeenteleden die Oost van het kruispunt wonen, worden uitgenodigd om in de kerk aanwezig te zijn.
Opgeven is niet nodig, maar houdt u aan de RIVM richtlijnen.