Voorganger: Ds. A.B. van Campen
Muzikale Medewerking: TOV
Schriftlezing: Mattheus 6: 19-34
Thema: Gods leiding in je leven

Opwekking 461 - Mijn Jezus, Mijn Redder
Opwekking 429 - God wijst mij de weg
Opwekking 763 - Ik Heb U Nodig
Opwekking 815 - Vul dit huis met uw glorie
Psalm 25: 2, 6, 7 - HERE, maak mij uwe wegen
Opwekking 695 - Stil
Opwekking 642 - De Rivier
Opwekking 687 - Heer wijs mij Uw weg (Sela)
Opwekking 813 - Uw liefde wint elke strijd

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.
De uitzending via YouTube bevat ook dia's met de tekst van de liederen.
Indien u deze liever op papier hebt, kunt u het liederenblad downloaden.

De dienst begint om 18.30 uur en is ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.

Wilt u aanwezig zijn in de dienst, dan bent u van harte welkom. Opgeven is voor de avonddienst niet nodig, maar houdt u aan de RIVM richtlijnen.