Voorganger: ds. A.B. van Campen
Schriftlezing: Lukas 2: 1-20 (NBV)
Thema: Wees niet bang!

Hemelhoog 142: 1, 4 en 5 - Komt allen tezamen
Liedboek 478: 1 en 4 - Komt verwondert u hier mensen
Psalm 98: 1 en 2
Liedboek 481: 1, 2 en 3 - Hoort de engelen zingen d’Heer
Hemelhoog 136 - Heel gewoon
Hemelhoog 124 - Donker de nacht
Weerklank 118 - Ere zij God

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.
De uitzending via YouTube bevat ook dia's met de tekst van de liederen.
Indien u deze liever op papier hebt, kunt u het liederenblad downloaden.

De dienst begint om 9.30 uur en is ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.

Wilt u aanwezig zijn in de dienst, dan kunt u zich opgeven via de link van Kerktijd.nl.