Voortzetting viering Heilig Avondmaal en dankzegging

Voorganger: Ds. A.B. van Campen
Schriftlezing: Mattheus 5: 17-20 (HSV)
Thema: Jezus zoals ik Hem niet kende

Psalm 103: 1 en 2
Psalm 103: 3 en 4
Hemelhoog 322: 1, 2, 4 en 5 - Zoals ik ben
Hemelhoog 518 - Heer, uw bloed dat reinigt mij
Psalm 40: 3 en 4
Liedboek 834: 1, 2 en 3 - Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
Weerklank 523: 1 en 2 - Stilte over alle landen

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.
De uitzending via YouTube bevat ook dia's met de tekst van de liederen.
Indien u deze liever op papier hebt, kunt u het liederenblad downloaden.

De dienst begint om 15.30 uur en is ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.

Wilt u aanwezig zijn in de dienst, dan kunt u zich opgeven via de link van Kerktijd.nl.