Voorganger: ds. Van Duinen, Loosdrecht
Schriftlezing: Markus 9:30-37 en Filippenzen 2: 5-11 (HSV)

Voorzang: Gezang 145: 1, 3 (Weerklank)
Psalm 100: 1, 2, 3
Gezang 151: 3 (Weerklank)
Psalm 69: 4, 5
Psalm 51: 4, 5
Lied 181: 1, 4 (Hemelhoog)

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.
De uitzendingen bevatten ook dia's met de tekst van de liederen.
Indien u deze liever op papier hebt, kunt u het liederenblad downloaden.

De dienst begint om 18.30 uur en is ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.

Iedereen is welkom in de kerk, maar houdt u aan de RIVM richtlijnen (blijf thuis bij klachten).