Voorganger: Prof. dr. M.J. Paul, Oegstgeest
Schriftlezingen: 1 Kor. 15: 50-58 en 1 Thess. 4: 13-18 (HSV)
Thema: Toekomst voor de doden en de levenden

Weerklank 178: 1 en 4 - Jezus leeft en ik met Hem
Psalm 81:1 en 2 - Jubelt God ter eer
Psalm 147: 7 - De HEER heeft Jakob uitverkoren
Hemelhoog 608 - Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Psalm 98: 1 en 3
Weerklank 516: 1 en 4 - Zalig die in Christus sterven
Liedboek 769: 1, 4 en 6 - Eens als de bazuinen klinken

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.
De uitzendingen bevatten ook dia's met de tekst van de liederen.
Indien u deze liever op papier hebt, kunt u het liederenblad downloaden.

De dienst begint om 9.30 uur en is ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.

Iedereen is welkom in de kerk, maar houdt u aan de RIVM richtlijnen (blijf thuis bij klachten).