Op alfabetische volgorde vindt u hier de roosters van de verschillende activiteiten. 

 • Bijbelkring 'Ons Huis'

 • Bijbelkringen

 • Bijbelvakantieclub

 • Boekenhoek: elke vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur, en op de eerste vrijdag van de maand van 19.00-20.00 uur in de Regenboog

 • Catechese: groep 7-8 >>, 12-15 jaar >>, en 16-18 jaar >>

 • Clubwerk

 • Collectebonnen kopen: eerste vrijdag van de maand van 19.00-20.00 uur in De Regenboog

 • Gebedskring: elke eerste vrijdag van de maand 19.30-20.30 uur in De Regenboog

 • Goedemorgen inloophuizen: dinsdagmorgen van 9.30-11.00 uur. 1e dinsdag van de maand in de Korenaar, 2e dinsdag in de Regenboog, 3e dinsdag in de Korenaar en 4e dinsdag van de maand in het Parochiecentrum bij de Rooms Katholieke Kerk.

 • Jol: elke vrijdagavond open in aansluiting op de clubs

 • Jongerendienst: elke tweede zondag van de maand (behalve in juli en augustus) om 18.30 uur.

 • Jongerenweekend: 21 t/m 24 oktober 2022

 • Kerkdiensten op zondag om 9.30 en 18.30 uur

 • Kerkenraadsvergaderingen

 • Kindernevendienst

 • Kleding inzamelrooster Roemenië

 • Mannen- en vrouwenvereniging: om de week op dinsdagavond om 20.00 uur samen in De Regenboog. De ene week vrouwenvereniging, de andere week mannenvereniging.

 • Ontmoetingsmiddagen voor ouderen

 • Oppasrooster t.b.v. oppas 0-4 jaar

 • Preekrooster

 • The Pit: op vrijdag van 19.15-20.30 uur