Op alfabetische volgorde vindt u hier de roosters van de verschillende activiteiten. 

 • Bijbelkring 'Ons Huis'

 • Bijbelkringen

 • Bijbelvakantieclub: 27 en 28 februari 2019

 • Boekenhoek: vrijdag van 14.00-16.00 uur en van 19.00-20.30 uur in de Regenboog

 • Catechese

 • Clubwerk

 • Collectebonnen kopen: eerste vrijdag van de maand van 19.00-20.00 uur in De Regenboog

 • Gebedskring: elke eerste dinsdag van de maand 19.15-20.00 uur in De Regenboog

 • Goedemorgen inloophuizen: dinsdagmorgen van 9.30-11.00 uur. 1e dinsdag van de maand in de Korenaar, 2e dinsdag in de Regenboog, 3e dinsdag in de Korenaar en 4e dinsdag van de maand in het Parochiecentrum bij de Rooms Katholieke Kerk.

 • Jol: elke vrijdagavond open in aansluiting op de clubs

 • Jongerendienst: elke tweede zondag van de maand (behalve in juli en augustus) om 18.30 uur. Voorafgaand beginnen we om 18.20 uur met het zingen van liederen. 

 • Jongerenweekend: 19-22 oktober 2018

 • Kerkdiensten op zondag om 9.30 en 18.30 uur

 • Kerkenraad vergaderdata

 • Kindernevendienst

 • Kleding inzamelrooster Roemenië

 • Kring voor alleengaanden

 • Liedlijst kerk en school

 • Mannen- en vrouwenvereniging: om de week op dinsdagavond om 20.00 uur samen in De Regenboog. De ene week vrouwenvereniging, de andere week mannenvereniging.

 • Ontmoetingsmiddagen voor ouderen

 • Oppasrooster 2019

 • Preekrooster

 • The Pit: op vrijdag van 19.15-20.30 uur